obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Recitačná súťaž Šaliansky Maťko
Zverejnené 28.11.2016

Vážení rodičia,
v stredu 30. novembra 2016 sa o 14.00 uskutoční v učebni 2.A v budove 1. stupňa
súťaž v prednese povestí "Šaliansky Maťko".

Všetkých, ktorí máte záujem prísť povzbudiť svoje dieťa, srdečne pozývame.


 
Vyhodnotenie podujatia školských knižníc
Zverejnené 27.11.2016

Úspech našej ZŠ s MŠ získaním 4. miesta 

v 12. ročníku celoslovenského projektu  
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
organizovaného k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016
 
Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana.  

 
Oznam o udelení riaditeľského voľna 
Zverejnené 14.11.2016

OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA PRE ŽIAKOV 6. – 9. ročníka

Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava 
udeľuje  dňa 23.11.2016 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka
z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2016).
 
Žiaci 1. – 4. ročníka majú riadne vyučovanie.
 

Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania bude v riadnej prevádzke.  

Ďakujeme za pochopenie.
 
                                                                                     PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka 
 
Jesenná brigáda - P O Ď A K O V A N I E
Zverejnené 07.11.2016

Všetkým aktívnym rodičom, deťom a iným pomocníkom, ktorí prišli na jesennú brigádu 5.novembra
 
Ď A K U J E M E
za pomoc pri zveľaďovaní školského areálu a jeho príprave na zimu.
 
Jesenná brigáda
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia, žiaci, deti, rodinní príslušníci a priatelia školy,
v sobotu 5.11.2016 ZŠ s MŠ Hargašova organizuje JESENNÚ BRIGÁDU v areáli školy, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. Začiatok je plánovaný na 9.00 hodinu. Potrebné sú hrable, kosačky, fúriky, ...  a dobrá nálada.

 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia,
v pondelok 24.10. v čase od 13.00 do 15.30 sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie v školskej knižnici akcia 

"My sme spisovatelia, čitatelia, ilustrátori,..."
 
 
Výstava jesenných plodov
Zverejnené 20.10.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 24.10. do štvrtka 27.10. bude v budove 1.stupňa prebiehať výstava jesenných plodov. Pozrieť si ju môžete denne od 15.30 do 17.00.
Výrobky na výstavu treba nosiť od 20.10. do 21.10. s menovkou výrobcu.

Na už vystavené výrobky aj zo Strašitekvíc je možné prísť sa pozrieť už v piatok 21.10.

 
Strašitekvice
Zverejnené 18.10.2016

Vážení rodičia,
zajtra 19.10. o 15.00 sa budú konať v školskom klube detí tvorivé dielne "STRAŠITEKVICE",
na ktoré Vás pozývame.
Tešia sa na Vás Vaše deti a pani vychovávateľky.

 
Aktivity OKTÓBER
Zverejnené 11.10.2016

Vážení rodičia,
dávame vám do pozornosti
PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY v mesiaci október.

 
Zber papiera
Zverejnené 05.10.2016

Vážení rodičia, 
v termíne od 10.10.2016 do 21.10. bude na našej škole prebiehať zber papiera.

Papier môžete odovzdávať pri kotolni školy:
- pred vyučovaním od 7.30 do 8.00
- poobede od 16.00 do 17.00.

 
Jazykový týždeň 
Zverejnené 03.10.2016, doplnené 11.10.2016

Vážení rodičia, 
aj tento šk.r. organizujeme JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ pre prihlásených žiakov z 3.-9. ročníka.

UPOZORNENIE:
 
Žiaci prihlásení na jazykový týždeň sa budú učiť nasledovne: 
1.stupeň: denne 4 vyuč. hodiny na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(5. a 6.hodina)
 
2.stupeň: denne 5 vyuč. hodín na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(6. a 7.hodina)

!!! V týždni od 24.10. do 27.10. budú mať žiaci 4. ročníka 5 hodín denne na jazykovom
    týždni a potom riadne podľa rozvrhu (utorok 6.h.)
    V týždni od 24.10. do 27.10. budú mať žiaci 6. ročníka 6 hodín denne na jazykovom
    týždni s výnimkou stredy, kedy budú mať 7 hodín.
 

HARMONOGRAM:
10.10. – 14.10. žiaci 5.A, 5.B, 8.A, 9.A 
17.10. – 21.10. žiaci 3.A, 3.B, 7.A, 7.B 
24.10. – 27.10. žiaci 4.A, 4.B, 6.A

Zoznamy a miesto konania budú vyvesené na vnútorných dverách hlavných vchodov.


Žiaci, ktorí sa jazykového týždňa nezúčastnia sa budú učiť podľa rozvrhu hodín.
Konkrétne informácie podajú triedni učitelia vždy koncom týždňa.
 

 
Záujmová činnosť (krúžky) v šk.r. 2016/2017 
Zverejnené 25.09.2016

Vážení rodičia,
ponúkame vám
ZOZNAM otvorených krúžkov v šk.r. 2016/2017, na ktoré sa dali použiť vzdelávacie poukazy.

 
Informácia - piatok 16.9.2016
Zverejnené 12.09.2016

Vážení rodičia,
v piatok 16.9.2016 sa na našej škole uskutoční:
1.stupeň CVIČENIE V PRÍRODE (podľa bližších informácií tr.uč.)
2.stupeň ÚČELOVÉ CVIČENIE (podľa bližších informácií tr.uč.)

Organizácia:
- zraz pred budovami školy o 7.45
- odchod zo školy o 8.00
- návrat a ukončenie: 1.stupeň: 1. a 2.ročník o 11.30;  3. a 4. ročník o 12.00
                                    2.stupeň o 13.30
 
 
Jazykový týždeň - ENGLISH WEEK
Zverejnené 12.09.2016

Vážení rodičia,
aj v tomto školskom roku organizujeme v spolupráci s jazykovou školou International House jazykový týždeň pre žiakov 3. – 9. ročníka.  
Termín: od 10. októbra 2016(zaradenie do skupín a presný termín upresníme)
Naplnenosť skupín: do 15 žiakov 
Intenzita výučby: 3.-4. ročník – 4x45 minút denne, spolu 20 hodín za týždeň 
                              5.-9. ročník – 5x45 minút denne, spolu 25 hodín za týždeň 
Cena: 38 € za žiaka 3.-4. ročníka 
            45 € za žiaka 5.-9. ročníka

 PRIHLÁŠKA – odovzdať triednemu učiteľovi do 26. septembra 2016 spolu s platbou.

 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia,
pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v pondelok 19.9.2016 o 17.00 vo všetkých ročníkoch školy.


 
Európsky týždeň športu
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia, 
v týždni od 10. do 17. septembra 2016 prebieha na Slovensku Európsky týždeň športu. Naša škola sa do projektu Európsky týždeň športu zapojí Európskym dňom športu v utorok 13. septembra 2016.
 
Priebeh akcie:    
Začiatok po 3. vyučovacej hodine o 10.35, ukončenie v rozmedzí rozvrhu hodín. Treba sa riadiť pokynmi triednych učiteľov.

Ročníky 7., 8., 9. – cyklotúra v Karpatoch,   
trasa: škola – Marianka – Malý Slavín – Kačín – škola
 
Ročníky 4., 5., 6. – beh okolo námestia , cvičenie aerobiku, drobné športové hry
 
Ročníky 1., 2., 3. – športové hry v areáli školy 

 
Vzdelávacie poukazy
Zverejnené 10.09.2016

Vážení rodičia,

v piatok 9.9. boli vašim deťom rozdané vzdelávacie poukazy spolu so sprievodným listom, v ktorom je i ponuka krúžkov v šk.r. 2016/2017. Ak sa rozhodnete poukaz uplatniť v ZŠ s MŠ Hargašova treba ho doniesť podpísaný podľa pokynov v sprievodnom liste do 20.9.2016. Ďakujeme za spoluprácu.
 
 
Oznam o postrekovaní proti kliešťom
Zverejnené 09.09.2016

Vážení rodičia,

v sobotu 10.9. a v nedeľu 11.9.2016 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

V prípade zlého počasia bude postrekovanie preložené na iný termín, o ktorom budete včas informovaní.


 
Slávnostné otvorenie šk.r. 2016/2017
Zverejnené 29.08.2016

Vážení rodičia,
 
dňa 5.9.2016 bude slávnostne otvorený nový školský rok 2016/2017.

Žiaci 1. r. čakajú pred hlavným vchodom budovy 1. stupňa na p. učiteľky, ktoré si ich prídu prevziať o 8.00 a spoločne odídu na miesto privítania.
 
Žiaci 2. – 9. r. čakajú pred budovami podľa nižšie uvedených informácií na triednych učiteľov, ktorí  ich o 8.30 odvedú do tried.
 
 
*Žiaci 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A sa zhromažďujú pri bočných vchodoch budovy
1. stupňa podľa označenia na dverách.
 
 
*Žiaci 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A sa zhromažďujú pred hlavným vchodom budovy 2. stupňa.
 
 
Časový harmonogram dňa 5.9.2016:  

*8.30 odchod žiakov do tried pod vedením triednych učiteľov

*8.45 slávnostné otvorenie hymnou SR

*Triednické hodiny (oboznámenie so školským poriadkom, poučenie o dodržiavaní pravidiel 
  BOZP, organizácia týždňa, rozvrh hodín, ...)

*10.30 ukončenie, odchod domov a do ŠKD

*11.00 obed v školskej jedálni

*ŠKD funguje v tento deň do 16.00

Školský týždeň od 6.9. do 7.9.
 
 

Žiaci 2. – 4. ročníka sa budú učiť 4 vyuč. hodiny, podľa pokynov triednych učiteľov.
 
 
Žiaci 5. - 9. ročníka sa budú učiť 5 vyuč. hodín, podľa pokynov triednych učiteľov.
 
 
Žiaci 1. ročníka budú mať od 6.9. do 9.9. ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ (podľa pokynov tr.uč.), 4 vyuč. hodiny denne.
 
 
Od 8.9 vyučovanie podľa rozvrhu hodín.  
 

 
Informácia - ponuka SZUŠ Ružová dolina
Zverejnené 24.08.2016

Vážení rodičia,
 
PONUKA odborov Súkromnej ZUŠ Ružová dolina

 
Informácia pre stravníkov v ŠJ
Zverejnené 10.08.2016

Vážení rodičia, dávame do pozornosti dôležitú informáciu:

 
Stránkové hodiny
Zverejnené 08.07.2016

Vážení rodičia,
stránkové dni a hodiny počas letných prázdnin budú každú stredu od 10.00 do 12.00.
 

 
Pozdrav
Zverejnené 01.07.2016

Vážení rodičia,
dnes, 1. júla, začínajú žiakom  letné prázdniny. Všetkým žiakom a aj vám rodičom prajeme krásne a pohodové dni voľna a oddychu.

Pri školských povinnostiach sa opäť stretneme 5.septembra.
 

 
Vyhodnotenie zberu papiera
Zverejnené 04.07.2016

Vážení rodičia,
na jar 2016 sa v ZŠ s MŠ Hargašova konal zber papiera. Výsledok bol veľkolepý. Posúďte sami :-)

 
Ponuka krúžkov na šk.r. 2016/2017
Zverejnené 29.06.2016

Vážení rodičia,
ZŠ s MŠ, Hargašova 5 ponúka pre šk.r. 2016/2017  
V ponuke sú iba krúžky zabezpečované zamestnancami ZŠ s MŠ, Hargašova 5.
 
 
Posledný týždeň v škole - informácia
Zverejnené 27.06.2016

Vážení rodičia,
od pondelka 27.6. do stredy 29.6. bude pobyt žiakov v škole upravený nasledovne:

1. a 2. ročník do 11.40
3. a 4. ročník do 12.35
5. - 9. ročník v pondelok 27.6. do 13.00; od utorka 28.6. do 12.35

30.6. slávnostné ukončenie školského roku, viď. informácie nižšie.
 
 
Informácie o ukončení šk.r. 2015/2016
Zverejnené 26.06.2016

Vážení rodičia,
slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016 bude 30.júna 2016 v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Priebeh:
Žiaci prídu do školy na 8.00. Spoločne sa presunú do SD, kde bude nasledovať záverečný program od 8.15. Po ukončení programu v SD sa žiaci spoločne presunú do svojich tried, kde im budú rozdané koncoročné vysvedčenia. Ukončenie posledného školského dňa je plánované na 10.30.

Vydávanie obedov:
Obedy sa budú vydávať od 11.00 do 13.00.

Školský klub detí:
Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 17.00.
 
 
Informácie o stavebných prácach
Zverejnené 26.06.2016

Vážení rodičia,
v priestoroch ZŠ s MŠ na Hargašovej ulici prebiehajú stavebné práce. Čítajte viac: