obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Zber starého papiera
Zverejnené 06.10.2017

Vážení rodičia,
v termíne od 16.októbra 2017 do 27.októbra 2017 sa na našej ZŠ s MŠ uskutoční zber starého papiera.
V každý pracovný deň vždy ráno od 7.30 do 8.00 a vždy poobede od 16.00 do 17.00 môžete zviazaný starý papier nosiť ku kotolni ZŠ, kde vám ho prevezme pán školník Macánek.


 
Jazykový týždeň
Zverejnené 27.09.2017

Vážení rodičia, 
JAZYKOVÝ TÝŽDEŇ pre prihlásených žiakov z 3. - 9. ročníka. 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM "English week":

2.10. - 6.10.2017 žiaci 3. a 6. ročníka - UKONČENÉ
9.10. - 13.10.2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka - UKONČENÉ

16.10. - 20.10.2017 žiaci 4.ročníka - práve prebieha
 
23.10. - 27.10.2017 žiaci 5. ročníka  
 
UPOZORNENIE:  
Žiaci prihlásení na jazykový týždeň sa budú učiť nasledovne: 
1.stupeň: denne 4 vyuč. hodiny na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(5. a 6.hodina)
 
2.stupeň: denne 5 vyuč. hodín na jazykovom týždni a potom riadne podľa rozvrhu hodín 
(6.hodina)
 

Zoznamy a miesto konania budú vyvesené na vnútorných dverách hlavných vchodov.

Žiaci, ktorí sa jazykového týždňa nezúčastnia sa budú učiť podľa rozvrhu hodín.
Konkrétne informácie podajú triedni učitelia vždy koncom týždňa.

 
 
Cvičenie v prírode + Účelové cvičenie
Zverejnené 27.09.2017

Vážení rodičia, 

vo štvrtok 28.9. sa uskutoční pre žiakov 1.stupňa CVIČENIE V PRÍRODE v čase od 8.00 v rozpätí rozvrhu hodín.
Pre žiakov 2.stupňa sa uskutoční ÚČELOVÉ CVIČENIE v čase od 8.00 do 13.30.

 
Postrekovanie proti kliešťom
Zverejnené 11.09.2017

Vážení rodičia, 

od piatka 15.9. do nedele 17.9.2017 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

 
English week - anglický týždeň
Zverejnené 10.09.2017

Vážení rodičia,   
aj tento školský rok sa na našej škole uskutoční jazykový týždeň "English week". 
Termín konania je od 2.10. do 6.10., od 9.10. do 13.10. a od 16.10. do 20.10., t.z.vždy jeden týždeň. Skupiny a termíny budú zverejnené včas na dverách hlavného vchodu. Jazykový týždeň organizujeme spolu s International House pre žiakov 3. - 9.ročníka.
 
Ceny kurzov sú: 3. - 4.ročník - 38€ (denne 4 vyučovacie hody)
 
                         5. - 9.ročník - 45€ (denne 5 vyučovacích hodín)
 
Záujemcovia sa prihlasujú najneskôr do 13.9. triednemu učiteľovi, ktorému odovzdajú aj sumu podľa zaradenia do ročníkov. 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 05.09.2017

Vážení rodičia,   
pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 18.9.2017 sa o 17.00.
 


 
Stránkové dni počas letných prázdnin
Zverejnené 29.06.2017

Vážení rodičia,
ZŠ s MŠ Hargašova bude mať počas letných prázdnin nasledujúce stránkové dni a hodiny:

od 10.00 do 12.00
JÚL: 6.7., 7.7., 12.7., 26.7.
AUGUST: 2.8., 9.8., 16.8
, 23.8.
 
 
 
Želanie
Zverejnené 29.06.2017

Všetkým žiakom našej školy želáme krásne prázdniny, 
plné zaujímavých a veselých zážitkov, pri ktorých sa dá oddýchnuť.

 
 
Slávnostné ukončenie školského roka 
Zverejnené 20.06.2017

Vážení rodičia,
slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 bude 30.júna 2017 v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Priebeh:
Žiaci prídu do školy na 8.00. Spoločne sa presunú do SD, kde bude nasledovať od 8.15 záverečný program. Po ukončení programu v SD sa žiaci spoločne presunú do svojich tried, kde im budú rozdané koncoročné vysvedčenia. Ukončenie posledného školského dňa je plánované na 10.30.

Vydávanie obedov:
Obedy sa budú vydávať od 10.30 do 12.30.

Školský klub detí:
Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 16.00.