obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Zverejnené 20.02.2017

Vážení rodičia, 
v utorok 28.februára 2018 sa o 14.00 uskutoční školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažiť sa bude v prírodovednej učebni v budove 2.stupňa.
Tešíme sa na recitátorov a aj na vás, ktorí ich prídete podporiť.

 
Poďakovanie za 2% dane z príjmu
Zverejnené 17.02.2017

Vážení rodičia, 
ďakujeme vám za vaše 2% z dane z príjmu za rok 2016.
 
Pre prípad, že ste sa ešte rozhodli svoje 2% z dane z príjmu darovať v prospech OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova, sme tlačivo na poukázanie 2% uverejnili tu nižšie.

ĎAKUJEME
 

 
Jarné prázdniny
Zverejnené 10.02.2017

Vážení rodičia,
v termíne od 20.februára 2017 do 24.februára 2017 budú JARNÉ PRÁZDNINY.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne v pondelok 27.februára 2017.


 
Fašiangové aktivity v škole
Zverejnené 10.02.2017

Vážení rodičia,
v utorok 14.02.2017 bude Valentínska párty pre žiakov 2.stupňa.
Poobedňajšie vyučovanie, t.z. 7.vyuč.hodina TŠV chlapci v 8.A a 9.A nebude.
Všetky potrebné informácie dajú žiakom triedni učitelia.
 

V stredu 15.02.2017 bude Karneval pre žiakov 1.stupňa.
Všetky potrebné informácie dajú žiakom triedni učitelia. 


 
Oznam o zápise do 1.ročníka ZŠ
Zverejnené 07.02.2017

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa bude konať  

v piatok 7. apríla 2017 od 15.00 do18.00 hod.
         

v sobotu 8. apríla 2017 od 8.00 do 12.00 hod.
 
 

Pri zápise zákonný zástupca predloží:
 
- občiansky preukaz,
- rodný list dieťaťa, 
- v prípade potreby potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.  
   

 
Oznam o zápise do materskej školy
Zverejnené 07.02.2017

Zápis detí do materskej školy ZŠ s MŠ Hargašova 5 Bratislava na školský rok 2017/2018  
sa bude konať 19. - 21. apríla 2017 a  24.- 25. apríla v čase od 8.00 do 10.00 a od 16.00 do 17.00.
Tlačivo žiadosti je dostupné na webovej stránke materskej školy alebo priamo v materskej škole.
 
Zákonný zástupca pri zápise predloží:  
                  - žiadosť o prijatie dieťaťa  
                  - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
            s údajom o
povinnom očkovaní
                  - rodný list dieťaťa  
                  - občiansky preukaz  
  
Pri zvýšenom záujme zákonných zástupcov o materskú školu budú prednostne prijaté  : 
    deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
   
deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
   
deti, ktorých rodičia majú trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici,
   
deti  staršie ako 3 roky,   
    deti, ktorých súrodenci navštevujú ZŠ s MŠ Hargašova 5

 
Polročné prázdniny - informácia
Zverejnené 30.01.2017

Vážení rodičia,
v piatok 3. februára 2017 sú polročné prázdniny. Vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín začína
v pondelok 6. februára 2017.

 
Polročné vysvedčenie - informácia
Zverejnené 29.01.2017

Vážení rodičia,
výpisy polročného hodnotenia dostanú vaše deti v utorok 31. januára 2017 zväčša na poslednej hodine.O zmenách budú žiakov informovať triedni učitelia. Zmeny budú zapísané aj v žiackych knižkách.

Žiaci 7. ročníka dostanú výpisy polročného hodnotenia po návrate z lyžiarskeho výcviku.
Žiaci 7. ročníka, ktorí sa lyžiarskeho výcviku nezúčastnia, dostanú výpisy s 9.A počas 6.hodiny.

*počas 4.hodiny dostanú výpisy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 2.C, 3.B
*počas 5.hodiny dostanú výpisy: 3.A, 6.A
*počas 6.hodiny dostanú výpisy: 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 8.A, 9.A

V tento deň sa ruší 7. hodina v 8.A, 9.A - telesná a športová výchova chlapci
                            6.hodina v 6.A - telesná a športová výchova dievčatá
 
Lyžiarsky výcvik - informácia
Zverejnené 29.01.2017

Vážení rodičia,
dňa 30. januára 2017 odchádzajú žiaci 7. ročníka, doplnení žiakmi 9. ročníka, na lyžiarsky výcvik do Žiarskej doliny. Návrat je plánovaný na piatok 3. februára 2017.
Všetky potrebné informácie žiaci dostali od p.uč. Sotáka a Dudíka.

Žiaci 7. ročníka, ktorí sa lyžiarskeho výcviku nezúčastnia, sa budú učiť podľa rozvrhu 9.A triedy v učebni 7.B.

 
Informácia
Zverejnené 11.01.2017

Vážení rodičia,
dávame do pozornosti pripravované aktivity na nasledujúce obdobie.

 
Želanie
Zverejnené 21.12.2016 
Vyhodnotenie jesenného zberu papiera
Zverejnené 13.12.2016

Vážení rodičia,
ďakujeme za spoluprácu pri jesennom zbere papiera. Spolu sme vyzbierali 7 610 kg.
Vyhodnotenie zberu - JEDNOTLIVCI 
Vyhodnotenie zberu - KOLEKTÍVY

 
Oznam
Zverejnené 13.12.2016