obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Informácia - zmena webovej stránky školy
Zverejnené 14.06.2018

NOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
 

 
Informácia - prístavba základnej školy
Zverejnené 05.06.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 4.6.2018 začali práce na prístavbe základnej školy, prvá etapa. Stavebné práce budú ukončené najneskôr do prvého augustového týždňa. Vzniknú dve nové triedy, ktoré budú pripravené pre žiakov v novom školskom roku.

 
Informácia od výletníkov - ôsmakov, deviatakov
Zverejnené 04.06.2018

Vážení rodičia,
žiaci ôsmeho a deviateho ročníka spolu s pani učiteľkami Krettovou, Bendíkovou a Mikolášikovou
pricestovali v poriadku a už sú ubytovaní v rekreačnom stredisku.
Všetkých pozdravujú.
 
Prevzatie zápisných lístkov - prijatie na stredné školy
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
zápisné lístky, ktoré vydáva základná škola prijatým žiakom 9. a 5.ročníka na stredné školy
a osemročné gymnáziá si zákonní zástupcovia žiaka môžu prevziať u pani tajomníčky
K.Marošovej v budove 1.stupňa vždy do 15.00.
 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 4.6.2018 sa o 17.00 budú konať rodičovské združenia vo všetkých triedach.

Iné termíny rodičovského združenia majú žiaci napísané v žiackych knižkách - 2.C, 8.A, 8.B, 9.A.
 
 
Deň detí a Deň rodiny - oslava
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
v piatok 1.6. od 15.00 sa v areáli futbalového ihriska na Tatranskej ulici uskutoční oslava Dňa detí
a Dňa rodiny. 
 
Čakajú na vás - športové a zábavné súťaže pre deti a rodičov 
                           - kútik pre najmenších
                           - naozajstné hasičské auto a hasiči

Tak ako po minulé roky, tak i tento, by sme boli vďační za rôzne predmety vhodné ako odmeny pre súťažiacich. Prijímať sa budú v kancelárii p.riaditeľky Kaliarikovej Zuzany.
Privítali by sme aj malé občerstvenie v podobe napr. koláčikov (sladkých, slaných), pitného režimu, ...
Veď Vy viete, čo majú Vaše deti radi. Občerstvenie treba doniesť na futbalové ihrisko.

Ď A K U J E M E a tešíme sa na príjemne strávené piatkové popoludnie.
  


 
Škola v prírode - informácia o príchode
Zverejnené 14.05.2018

Vážení rodičia,
vaše deti dorazili do školy v prírode v poriadku. Už sú ubytovaní a hlásia, že je tam krásne.
Prajeme im krásny pobyt.

 
Škola v prírode
Zverejnené 10.05.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 14.mája 2018 o 8.30 odchádzajú prihlásení žiaci 3. a 4. ročníka do školy v prírode.
Návrat zo školy v prírode je plánovaný na piatok 18.mája 2018 o cca 14.00.

Termín ŠvP je 14.5.2018 - 18.5.2018
Miesto konania ŠvP je hotel Boboty, Vrátna 515, 013 06 Terchová
Odchod do ŠvP: zraz pred školou 14.5. ráno do 8.00
Príchod zo ŠvP: pri škole 18.5. okolo 14.00

Ostatné informácie ohľadom školy v prírode podávajú triedni učitelia.

Žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa školy v prírode nezúčastnia sa budú učiť v 3.A podľa rozvrhu 3.A.
 
Oznam o riaditeľskom voľne
Zverejnené 04.05.2018

Vážení rodičia,
podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava udeľuje  na 7.5.2018 (pondelok) žiakom základnej školy (1. - 9.ročník)

riaditeľské voľno
z prevádzkovo - organizačných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Postrek proti kliešťom
Zverejnené 27.04.2018

Vážení rodičia, 

od soboty 28.4. do nedele 29.4.2018 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2018

Vážení rodičia,
ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu 21.4.2018 prišli a pomohli zveľadiť školská areál.
Ď A K U J E M E!!!