obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
 
Stránkové dni počas letných prázdnin
Zverejnené 29.06.2017

Vážení rodičia,
ZŠ s MŠ Hargašova bude mať počas letných prázdnin nasledujúce stránkové dni a hodiny:

od 10.00 do 12.00
JÚL: 6.7., 7.7., 12.7., 26.7.
AUGUST: 2.8., 9.8., 16.8
, 23.8.
 
 
 
Želanie
Zverejnené 29.06.2017

Všetkým žiakom našej školy želáme krásne prázdniny, 
plné zaujímavých a veselých zážitkov, pri ktorých sa dá oddýchnuť.

 
 
Slávnostné ukončenie školského roka 
Zverejnené 20.06.2017

Vážení rodičia,
slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 bude 30.júna 2017 v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici.

Priebeh:
Žiaci prídu do školy na 8.00. Spoločne sa presunú do SD, kde bude nasledovať od 8.15 záverečný program. Po ukončení programu v SD sa žiaci spoločne presunú do svojich tried, kde im budú rozdané koncoročné vysvedčenia. Ukončenie posledného školského dňa je plánované na 10.30.

Vydávanie obedov:
Obedy sa budú vydávať od 10.30 do 12.30.

Školský klub detí:
Prevádzka ŠKD bude zabezpečená do 16.00.
 
Organizácia posledného školského týždňa 
Zverejnené 20.06.2017

Organizácia posledného školského týždňa
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín končí 22.6.2017.
 

Od 23.6.2017 (piatok) do 29.6.2017 (štvrtok) je pobyt žiakov upravený nasledovne: 
1.a 2.ročník do 11.40 
3.- 9. ročník do 12.35

V piatok 23.6. budú DIDAKTICKÉ HRY pre 1.stupeň (1. a 2.ročník do 11.40, 3. a 4.ročník do 12.35) 
V pondelok 26.6. bude ÚČELOVÉ CVIČENIE pre 2.stupeň (5. – 9.ročník do 12.35) 

Bližšie informácie podajú žiakom triedni učitelia.
 
 
Oznam - dôležité 
Zverejnené 20.06.2017

Vážení rodičia,
končí sa školský rok, a tak ako vždy máte možnosť pobrať si zabudnuté veci vašich detí,
ktoré sa našli v škole. Veci budú vystavené do  30.6. vo vstupných priestoroch školy.
 
Po tomto termíne budú neprebrané veci, ktoré zostanú v škole, odvezené do detských domovov.
 
 
SZUŠ - denný letný tábor
Zverejnené 20.06.2017

Vážení rodičia,
SZUŠ organizuje počas letných prázdnin DENNÝ VÝTVARNÝ WORKSHOP s Inkou Sýkorovou.
Termíny konania
od 10.7.2017 do 14.7.2017
od 17.7.2017 do 21.7.2017
Prihlásenie je možné do 25.6.2017

Bližšie informácie a kontakt na plagátiku.        

 
Poďakovanie
Zverejnené 06.06.2017

Vážení rodičia,
oslava MDD a Dňa rodiny dopadla veľmi dobre. Poďakovanie patrí pedagógom, ktorí koordinovali činnosť na
zábavno-športových stanovištiach, rodičom, ktorí darovali darčeky a občerstvenie pre súťažiacich - deti a rodičov, ale i všetkým zúčastneným.
Ď A K U J E M E za aktívnu spoluprácu.