obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Oznam o riaditeľskom voľne
Zverejnené 17.04.2018

Vážení rodičia,
podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava udeľuje  na 7.5.2018 (pondelok) žiakom základnej školy (1. - 9.ročník)

riaditeľské voľno
z prevádzkovo - organizačných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie.
 
Jarná brigáda
Zverejnené 17.04.2018

Vážení rodičia,
v sobotu 21. apríla sa od 9.00 uskutoční jarná brigáda v areáli ZŠ s MŠ Hargašova 5, na ktorú
Vás pozývame. Potrebné budú kosačky, vyžínačky, hrable, motyky, rýle a náradie vhodné na úpravu
areálu po zime.
Tešíme sa na Vás.
 
Noc s Andersenom
Zverejnené 05.04.2018

Vážení rodičia,
aj tento školský rok organizujeme akciu "Noc s Andersenom" pre žiakov 5. a 6. ročníka.
Termín akcie je z 13.4. na 14.4. od 17.00 do 9.00.
Žiaci si nesmú zabudnúť: spacák, karimatku, vankúšik, prezúvky, hygienické potreby, pyžamo,
jedlo (večera), pitie, pomôcky na kreslenie a jednu rozprávkovú rekvizitu. 
 
Na žiakov sa tešia pani učiteľky Mikolášiková a Zámečníková  
 
Moja najobľúbenejšia kniha - súťaž 
Zverejnené 26.03.2018

Vážení rodičia,
školská knižnica pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, vyhlasuje súťažnú anketu s názvom
"MOJA NAJOBĽÚBENEJŠIA KNIHA".
 

Súťaž prebieha od 26.marca do 27. apríla 2018.
V každej budove sa nachádza zberná krabica, pri ktorej žiaci nájdu hlasovací lístok.
Vyhlásenie výhercov sa uskutoční v pondelok 30.apríla 2018.
Traja šťastní výhercovia budú knižne odmenení.


          
 
Zápis do 1.ročníka
Zverejnené 26.03.2018

Vážení rodičia budúcich prvákov,
zápis do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2018/2019 sa bude konať v dňoch
13.4.2018 od 15.00 do 18.00 a 14.4.2018 od 8.00 do 12.00.

Na zápise je potrebná účasť oboch rodičov a aj dieťaťa. 


                                        
 
Veľkonočné prázdniny
Zverejnené 25.03.2018

Vážení rodičia,
od štvrtka 29.marca 2018 do utorka 3.apríla 2018 budú veľkonočné prázdniny.
Vyučovanie sa podľa rozvrhu opäť začína v stredu 4.apríla 2018.

 
Prevádzka ŠKD 28.3.2018
Zverejnené 25.03.2018

Vážení rodičia,
v stredu 28.marca 2018 bude prevádzka ŠKD z organizačných dôvodov skrátená do 16.30.
Žiadame rodičov, aby si do tohto času vybrali svoje deti z ŠKD.
Ďakujeme za pochopenie.

 
Tvorivé dielne ŠKD
Zverejnené 25.03.2018

Vážení rodičia,
v utorok 27.marca 2018 sa o 15.00 budú konať v jednotlivých oddeleniach ŠKD veľkonočné tvorivé
dielne, na ktoré Vás pozývame.
Na spoločne strávené poobedie sa tešia Vaše deti a pani vychovávateľky.