obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%

 
 
 

A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Prevzatie zápisných lístkov - prijatie na stredné školy
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
zápisné lístky, ktoré vydáva základná škola prijatým žiakom 9. a 5.ročníka na stredné školy
a osemročné gymnáziá si zákonní zástupcovia žiaka môžu prevziať u pani tajomníčky
K.Marošovej v budove 1.stupňa vždy do 15.00.
 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 4.6.2018 sa o 17.00 budú konať rodičovské združenia vo všetkých triedach.
 
 
Deň detí a Deň rodiny - oslava
Zverejnené 21.05.2018

Vážení rodičia,
v piatok 1.6. od 15.00 sa v areáli futbalového ihriska na Tatranskej ulici uskutoční oslava Dňa detí
a Dňa rodiny. 
 
Čakajú na vás - športové a zábavné súťaže pre deti a rodičov 
                           - kútik pre najmenších
                           - naozajstné hasičské auto a hasiči

Tak ako po minulé roky, tak i tento, by sme boli vďační za rôzne predmety vhodné ako odmeny pre súťažiacich. Prijímať sa budú v kancelárii p.riaditeľky Kaliarikovej Zuzany.
Privítali by sme aj malé občerstvenie v podobe napr. koláčikov (sladkých, slaných), pitného režimu, ...
Veď Vy viete, čo majú Vaše deti radi. Občerstvenie treba doniesť na futbalové ihrisko.

Ď A K U J E M E a tešíme sa na príjemne strávené piatkové popoludnie.
  


 
Škola v prírode - informácia o príchode
Zverejnené 14.05.2018

Vážení rodičia,
vaše deti dorazili do školy v prírode v poriadku. Už sú ubytovaní a hlásia, že je tam krásne.
Prajeme im krásny pobyt.

 
Škola v prírode
Zverejnené 10.05.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 14.mája 2018 o 8.30 odchádzajú prihlásení žiaci 3. a 4. ročníka do školy v prírode.
Návrat zo školy v prírode je plánovaný na piatok 18.mája 2018 o cca 14.00.

Termín ŠvP je 14.5.2018 - 18.5.2018
Miesto konania ŠvP je hotel Boboty, Vrátna 515, 013 06 Terchová
Odchod do ŠvP: zraz pred školou 14.5. ráno do 8.00
Príchod zo ŠvP: pri škole 18.5. okolo 14.00

Ostatné informácie ohľadom školy v prírode podávajú triedni učitelia.

Žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa školy v prírode nezúčastnia sa budú učiť v 3.A podľa rozvrhu 3.A.
 
Oznam o riaditeľskom voľne
Zverejnené 04.05.2018

Vážení rodičia,
podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava udeľuje  na 7.5.2018 (pondelok) žiakom základnej školy (1. - 9.ročník)

riaditeľské voľno
z prevádzkovo - organizačných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie.

 
Postrek proti kliešťom
Zverejnené 27.04.2018

Vážení rodičia, 

od soboty 28.4. do nedele 29.4.2018 bude firma Asanista Plus spol.s r.o. vykonávať v areáli školy postrek proti kliešťom 1% roztokom prípravku K-Othrine. Postrekovanie bude realizované na základe súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (
RÚVZ).

V tomto čase sa neodporúča pohybovať na trávnatých plochách v areáli školy. Po zaschnutí postreku nehrozia žiadne zdraviu nebezpečné účinky na ľudí a zvieratá.

 
Poďakovanie
Zverejnené 24.04.2018

Vážení rodičia,
ďakujeme všetkým, ktorí v sobotu 21.4.2018 prišli a pomohli zveľadiť školská areál.
Ď A K U J E M E!!!
 
Zber papiera
Zverejnené 24.04.2018

Vážení rodičia,
od pondelka 23.4.2018 do piatku 4.5.2018 prebieha na našej škole zber starého papiera.
Papier je možné odovzdať na mieste oproti kotolni (pri kontajneroch) denne ráno od 7.30 do 8.00
a poobede od 16.00 do 17.00.

Ďakujeme, že s nami šetríte naše lesy.
 
Oznam o riaditeľskom voľne
Zverejnené 17.04.2018

Vážení rodičia,
podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,
Bratislava udeľuje  na 7.5.2018 (pondelok) žiakom základnej školy (1. - 9.ročník)

riaditeľské voľno
z prevádzkovo - organizačných dôvodov.

Ďakujeme za pochopenie.