obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovatež ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    - Prenájom telocvične
      Harmonogram prenájmov
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
Prenájom telocvične
Kontaktná adresa: Riaditežstvo ZŠ s MŠ
                               Hargašova 5
                               Bratislava  
                               841 06
________________________________________________________________________________________________________

Žiadosti na prenájom telocvične adresujte na riaditežstvo ZŠ s MŠ.
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web