obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    - Prenájom telocvične
      Harmonogram prenájmov
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
skola.jpgKOREŠPONDENČNÁ ADRESA ŠKOLY
Základná škola s materskou školou  
Hargašova 5  
841 06 Bratislava

E-MAIL ŠKOLY
ZŠ: zshargasova@zahorskabystrica.sk
MŠ: mazackovav@gmail.com

KONTAKTNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
 
 
 
Pevná linka a fax ZŠ:
02/ 65 95 61 15 
 
Pevná linka MŠ:
02/ 65 95 61 16 
 
Riaditeľka ZŠ s MŠ:
0911 971 902 
 
Zástupkyňa pre ZŠ:
0915 976 266 
 
Zástupkyňa pre MŠ:
0910 905 377 
 
Zborovňa 2.stupňa:
0910 902 555 
 
Školský klub detí:
0902 537 131 
 
Školská jedáleň:
pre žiakov ZŠ: 
0907 827 049 


KONTAKTNÉ MAILOVÉ ADRESY


riaditeľka ZŠ s MŠ: PaedDr. Zuzana Kaliariková - zuzana.kaliarikova@gmail.com  
Konzultácie         Pondelok - 15.15 - 16.15
                              Streda - 8.00 - 9.00
Iný termín je možný po telefonickom dohovore na tel.č. 0911 971 902


zástupkyňa pre ZŠ: Mgr. Mária Šebíková -  majka.sebikova@gmail.com
Konzultácie
  Pondelok a utorok 7.15 - 8.15
Iný termín je možný po telefonickom dohovore na tel.č. 0915 976 266
uprednostňujem mail (prosím neposielať SMS na vyššie uvedené tel.č.)


Pedagógovia ZŠ

Mgr. Lenka Banášová - lenka@edisystem.sk
Mgr. Viera Bendíková - vierka.bendikova@gmail.com
Mgr. Jana Blažíčková - jana.blazickova@inethome.sk
Mgr. Katarína Bočkayová - kat.bockayova@centrum.sk
PaedDr. Marianna Cigániková, PhD. - uinformatiky@gmail.com
Mgr. Šimon Dudík - dudik@skhargasova.eu
Ing. Dana Gregušová - danka.gregusova@yandex.com
Eva Gúcka, M.A - evagucka@yahoo.de
Mgr. Michal Ilko - michal.ilko16@gmail.com
Beata Jančoková - bejda7@gmail.com
Mgr. Beáta Hromeková - beatakavecka@gmail.com
Mgr. Valéria Kirňaková - valicka40@gmail.com
Mgr. Jana Krettová - jana.krettova@kreatim.sk
Mgr. Monika Mikolášiková - monika.mikolasikova@gmail.com
Mgr. Lucia Poliaková - lucia440@post.sk
Mgr. Marta Reinvartová - marta1201@gmail.com
Mgr. Helena Straková - helstrauc@gmail.com
Mgr. Slávka Vógelová - vogelova.slavka@gmail.com
Mgr. Monika Zámečníková - monika.zamecnik@gmail.com

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web