obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
Pracovné ponuky

Voľné miesta na škole
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte: 0911 971 902, mail: zshargasova@zahorskabystrica.sk
____________________________________________________________________

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka primárneho vzdelávania (1.stupeň ZŠ)
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa pre primárne vzdelávanie (1.stupeň ZŠ)
Dátum nástupu: 27.8.2018

***                                                             

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou slovenský jazyk, hudobná výchova, dejepis
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské II.stupňa s požadovanou aprobáciou
Dátum nástupu: 27.8.2018

***                                                             

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou matematika, informatika, technika

Požiadavky na vzdelanie:
vysokoškolské II.stupňa s požadovanou aprobáciou
Dátum nástupu: 27.8.2018

***                                                             

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka s aprobáciou anglický jazyk, hudobné výchova

Požiadavky na vzdelanie:
vysokoškolské II.stupňa s požadovanou aprobáciou
Dátum nástupu: 27.8.2018                                                                 
 


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web