obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    + Prenájom telocvične
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
Pracovné ponuky

Voľné miesta na škole
V prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte: 0911 971 902, mail: zshargasova@zahorskabystrica.sk
____________________________________________________________________

Pracovná pozícia: asistent riaditeľky školy a pracovník PaM
Požiadavky na vzdelanie: minimálne stredoškolské ekonomického smeru
Špeciálne požiadavky:
- znalosť práce s PC, spracovanie miezd v programe VEMA,
- Word, Excel - pokročilý
- personalistika - orientácia v zákone 317/2009 Z. z., 553/2003 Z. z. a Zákonníku práce
                           - spracovanie návrhov na zaraďovanie zamestnancov do platových tried,
                           - evidencia dochádzky zamestnancov,
- vedenie pokladne
Dátum nástupu: august 2017 (skúšobná doba tri mesiace)

***
 

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka primárneho vzdelávania + anglický jazyk

Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa; zameranie na primárne vzdelávanie
v kombinácii s anglickým jazykom

Dátum nástupu: 28.august 2017

***

Pracovná pozícia: Učiteľ/ka v aprobácii GEOGRAFIA - TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Požiadavky na vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa; v požadovanej aprobácii (GEG - TŠV)
Dátum nástupu: 28.august 2017
 
                                                              
***

Pracovná pozícia: Vychovávateľka do školského klubu detí
Požiadavky na vzdelanie: úplné stredné vzdelanie v obore
Dátum nástupu: 28.august 2017


***

                                                                 
 


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web