obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Hlavná stránka
   Zriaďovateľ ZŠ s MŠ
    Naše projekty
    Konzultácie
    Kontakty
    - Prenájom telocvične
      Harmonogram prenájmov
    Ponuka práce
   Darovanie 2%
KONZULTÁCIE


Termín konzultácií s pedagógmi 2. stupňa, si môžete dohodnúť na tel. č. 0910 902 555
.
      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konzultácie s pedagógmi 1. stupňa si môžete dohodnúť na tel. č. alebo e-mailom,
ktoré ste dostali k dispozícii od triednych učiteľov 1. stupňa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktné maily na pedagógov nájdete pod linkom KONTAKTY.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web