obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Poradenské služby
    Školský špeciálny pedagóg
    Výchovný poradca


TERMÍNY JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!! VÝCHOVNÝ PORADCA   
 
 
Výchovným poradcom školy je Mgr.Jana Blažíčková.
Kontakt: jana.blazickova@inethome.sk  
   
Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovného poradcu:   
   
·   zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich    
·   problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy    
·   konzultácie o výbere strednej školy   
·   profesionálna orientácia - kariérové poradenstvo   
·   informácie o otázkach štúdia a o prijímacom pokračovaní na stredných školách    
·   sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými zariadeniami    
·   zaradenie dieťaťa do bežnej ZŠ s telesným, zdravotným postihnutím    
·   vzdelávanie detí s poruchami učenia a správania (ADD, ADHD) v bežných ZŠ    
·   vzťahy medzi spolužiakmi    
·   vzťahy medzi učiteľom a žiakom    
·   vzťahy v rodine    
·   šikanovanie, týranie, drogová závislosť,  prípadne iné závislosti   
   
Konzultácie  
   
V pavilóne B, po dohovore na kontaktnom tel.čísle 0910 902 555.

 
Zaujímavé webové stránky
  
www.statpedu.sk       
www.cvcpeknikovaba.sk       
www.svsba.sk      
www.istp.sk        
www.saaic.sk        
www.trexima.sk      
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web