obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Poradenské služby
    Školský špeciálny pedagóg
    Výchovný poradca
 Informácie k prijímaniu na stredné školy z 5.ročníka, z 8.ročníka, z 9.ročníka
TERMÍNY JE NUTNÉ DODRŽAŤ!!!

Informácie pre zákonných zástupcov PIATAKOV (záujem o osemročné gymnáziá)

Informácie pre zákonných zástupcov ÔSMAKOV (záujem o bilingválne gymnáziá)
 
Informácie pre zákonných zástupcov DEVIATAKOV (všetky druhy stredných škôl)


VÝCHOVNÝ PORADCA
 
 
 
Kto je výchovný poradca  
 
Výchovným poradcom školy je Mgr.Jana Blažíčková.
Kontakt:
jana.blazickova@inethome.sk
 
  
Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovného poradcu:  
  
·   zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich   
·   problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy   
·   konzultácie o výbere strednej školy  
·   profesionálna orientácia - kariérové poradenstvo  
·   informácie o otázkach štúdia a o prijímacom pokračovaní na stredných školách   
·   sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými zariadeniami   
·   zaradenie dieťaťa do bežnej ZŠ s telesným, zdravotným postihnutím   
·   vzdelávanie detí s poruchami učenia a správania (ADD, ADHD) v bežných ZŠ   
·   vzťahy medzi spolužiakmi   
·   vzťahy medzi učiteľom a žiakom   
·   vzťahy v rodine   
·   šikanovanie, týranie, drogová závislosť,  prípadne iné závislosti  
  
Konzultácie
  
V pavilóne B, po dohovore na kontaktnom tel.čísle 0910 902 555.

 
 Zaujímavé webové stránky
 
 
www.statpedu.sk     
www.svsba.sk    
www.istp.sk      
www.saaic.sk      
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web