obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Poradenské služby
    Školský špeciálny pedagóg
    Výchovný poradca
 
Školský špeciálny pedagóg - Mgr.Bibiána Bérešová 
 
  
·  Zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno- 
   vzdelávacími  potrebami.  
   
·  Podieľa sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s triednym učiteľom  
   pre  integrovaných žiakov.  
   
·  V procese vyučovania poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické služby.  
   
·  Vstupuje do výchovno-vzdelávacieho programu podľa aktuálnych a individuálnych potrieb žiakov  
   so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
   
·  Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy, ako aj rodičom.  
   
·  Spolupracuje s výchovným poradcom, so pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno- 
   pedagogickou poradňou.  
   
 
pondelok        8.00 - 14.00 
utorok            8.00 - 14.00 
streda            8.00 - 14.00
štvrtok           8.00 - 14.00
 
 
  
Konzultácie s rodičmi po dohovore na tel.č. školy 02 / 65956115. 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web