obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Triedni dôverníci
      Príspevky a výdaje
      Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      2% dane z príjmu
      Zápisnice zo stretnutí
 2% dane z príjmu  
 

LIST rodičom

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

POUČENIE na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane 

POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

 

 
 

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web