obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Partneri školy
    - OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      Triedni dôverníci
      Príspevky a výdaje
      Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova
      2% dane z príjmu
      Zápisnice zo stretnutí
Triedni dôverníci v šk.r. 2017/2018:          
  
Predseda OZ: Rastislav Šesták
Podpredseda pre MŠ: Alena Fábryová
Podpredseda pre ZŠ: Mgr. Ľubica Sajanová
Predseda revíznej komisie: Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Tajomník (hospodár): Ing. Renata Leškovská

:         
  
kačičky          Alena Fábryová
veveričky       Lucia Novotná

včielky           Andrea Čermáková          
lienky            Viera Klein
motýliky         Zúbriková
sovičky          Ján Šubák
  

:
  
I.A      Silvia Nemcová
I.B      Martin Hrmo
I.C      Alena Žeňuchová
II.A      Mgr. Denisa Mikušová Schultzová   
II.B      Ing. Katarína Jány 
II.C      Rastislav Šesták
III.A     Silvia Špačková
III.B     Marek Sásik
III.C
     Ivana Melichárová
IV.A      Ing. Renata Leškovská
IV.B      Ing. Renáta Bošňáková
V.A       Mgr. Ľubica Sajanová
V.B       Ondrej Ševčík
VI.A     Janette Kvasnicová, Janka Neumahrová
VI.B     Bc. Martina Baranovičová   
VII.A    Denisa Kiszel
VIII.A   Monika Machová
VIII.B
   Erik Bartoš
IX.A     Daniela Kopčáková
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web