obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  Mapa servera
 Mapa servera:
  |- Hlavná stránka   19. január 2020 
  |      |- Zriaďovateľ ZŠ s MŠ   19. január 2020 
  |      |- Naše projekty   19. január 2020 
  |- Základná škola   19. január 2020 
  |- Materská škola  
  |- Partneri školy   19. január 2020 
  |      |- OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova   19. január 2020 
  |      |      |- Údaje OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova   19. január 2020 
  |      |      |- Príspevky a výdaje   19. január 2020 
  |      |      |- Stanovy OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova   19. január 2020 
  |      |      |- Zápisnice zo stretnutí   19. január 2020 
  |- Rada školy   19. január 2020 
  |      |- Štatút Rady školy   19. január 2020 
  |      |- Stretnutia   19. január 2020 
  |      |- Výsledky volieb   19. január 2020 
  |- Verejné obstarávanie   19. január 2020 
  |      |- Informácie   19. január 2020 
  |      |- Nadlimitné zákazky   19. január 2020 
  |      |- Podlimitné zákazky   19. január 2020 
  |      |- Jednoduché zákazky   19. január 2020 
  |      |- Vyhodnotenia   19. január 2020 
  |- Zverejňovanie   19. január 2020 
  |      |- zmluvy   19. január 2020 
  |      |- objednávky   19. január 2020 
  |      |- faktúry 1   19. január 2020 
  |      |- faktúry 2   19. január 2020 
  |      |- faktúry 3   19. január 2020 
  |      |- faktúry 4   19. január 2020 
  |      |- faktúry 5   19. január 2020 
  |      |- faktúry 6   19. január 2020 
  |      |- faktúry 7   19. január 2020 
  |      |- faktúry 8   19. január 2020 
  |      |- faktúry 9   19. január 2020 
  |      |- faktúry 10   19. január 2020 
  |      |- faktúry 11   19. január 2020 
  |      |- faktúry 12   19. január 2020 
  |      |- faktúry 13   19. január 2020 
  |      |- faktúry 14   19. január 2020 
  |      |- faktúry 15   19. január 2020 
  |      |- faktúry 16   19. január 2020 
  |      |- faktúry 17   19. január 2020 
  |      |- faktúry 18   19. január 2020 
  |      |- faktúry 19   19. január 2020 
  |      |- faktúry 20   19. január 2020 
  |      |- faktúry 21   19. január 2020 
  |      |- faktúry 22   19. január 2020 
  |      |- faktúry 23   19. január 2020 
  |      |- faktúry 24   19. január 2020 
  |      |      |- faktúry 25   19. január 2020 
  |      |      |- faktúry 26   19. január 2020 
  |      |      |- faktúry 27   19. január 2020 
  |      |      |- faktúry 28   19. január 2020 
  |- Fotoarchív   19. január 2020 
  |      |- Rekonštrukčné práce   19. január 2020 
  |      |- Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ   19. január 2020 
  |      |- Archív 17/18 - časť 2   19. január 2020 
  |      |      |- Deň učiteľov   19. január 2020 
  |      |      |- Noc s Andersenom   19. január 2020 
  |      |- Archív 17/18 - časť 1   19. január 2020 
  |      |      |- Začiatok šk. roka 2017/18   19. január 2020 
  |      |      |- Biela pastelka   19. január 2020 
  |      |      |- Európsky deň jazykov   19. január 2020 
  |      |      |- Účelové cvičenie   19. január 2020 
  |      |      |- Týždeň zdravej výživy   19. január 2020 
  |      |      |- Strašitekvice   19. január 2020 
  |      |      |- Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)   19. január 2020 
  |      |      |- Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)   19. január 2020 
  |      |      |- Slávnostná akadémia (55. výročie školy)   19. január 2020 
  |      |      |- Mikuláš   19. január 2020 
  |      |      |- Mikulášska zbierka sladkostí   19. január 2020 
  |      |      |- iBobor   19. január 2020 
  |      |      |- Šaliansky Maťko   19. január 2020 
  |      |      |- Múzeum holokaustu v Seredi   19. január 2020 
  |      |      |- Jadrové elektrárne Mochovce   19. január 2020 
  |      |      |- Adventné čítania   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočné tvorivé dielne v ŠKD   19. január 2020 
  |      |      |- Vedomostné ostrovy (projekt VW)   19. január 2020 
  |      |      |- Čistá voda - správna voľba   19. január 2020 
  |      |      |- Návšteva pána primátora   19. január 2020 
  |      |      |- Karneval   19. január 2020 
  |      |      |- Valentínska párty v maskách   19. január 2020 
  |      |      |- Protidrogová prevencia   19. január 2020 
  |      |      |- Hviezdoslavov Kubín   19. január 2020 
  |      |      |- Škôlkari v knižnici   19. január 2020 
  |      |      |- Rozprávková čítáreň   19. január 2020 
  |      |- Archív 16/17   19. január 2020 
  |      |      |- Mikuláš 2016   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočné tvorivé dielne   19. január 2020 
  |      |      |- Renovovaná knižnica a čitateľské kútiky   19. január 2020 
  |      |      |- Najlepší zberači papiera - ZBER 2016   19. január 2020 
  |      |      |- Eduprogram s Daphne - 2.A   19. január 2020 
  |      |      |- Hurá zima s 1.C   19. január 2020 
  |      |      |- Podujatie knižnice   19. január 2020 
  |      |      |- Adventné zamyslenie   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočná olympiáda   19. január 2020 
  |      |      |- Štvrtáci na klzisku   19. január 2020 
  |      |      |- Zasadil som strom   19. január 2020 
  |      |- Archív 15/16   19. január 2020 
  |      |- Archív 14/15   19. január 2020 
  |      |- Archív 13/14   19. január 2020 
  |      |- Archív 12/13   19. január 2020 
  |      |      |- Zápis do 1.ročníka ZŠ   19. január 2020 
  |      |      |- Brigáda  
  |      |      |- Slávik Slovenska  
  |      |      |- Pomáhame druhým - 5.A  
  |      |      |- Svetový deň vody  
  |      |      |- Veľká noc - Tvorivé dielne  
  |      |      |- Hviezdoslavov Kubín  
  |      |      |- Valentínska párty   19. január 2020 
  |      |      |- Karneval - 1.stupeň   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočná besiedka - 1.stupeň   19. január 2020 
  |      |      |- Environsvet   19. január 2020 
  |      |      |- Mikuláš v škole   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočná kvapka krvi   19. január 2020 
  |      |      |- Tvorivé dielne - ŠKD   19. január 2020 
  |      |      |- Súťaž i-Bobor   19. január 2020 
  |      |      |- Deň tolerancie - ŠKD   19. január 2020 
  |      |      |- Záložka do knihy   19. január 2020 
  |      |      |- Slávnostná akadémia - 50   19. január 2020 
  |      |      |- Výstava jesenných plodov   19. január 2020 
  |      |      |- Týždeň zdravej výživy   19. január 2020 
  |      |      |- Sokoliari   19. január 2020 
  |      |      |- Projekt 6.A   19. január 2020 
  |      |      |- Začiatok šk.r.12/13   19. január 2020 
  |      |- Archív 11/12   19. január 2020 
  |      |      |- Oswienčim - exkurzia   19. január 2020 
  |      |      |- Jarná brigáda 2012   19. január 2020 
  |      |      |- Kurz korčuľovania   19. január 2020 
  |      |      |- Zážitkové učenie - 5.roč.   19. január 2020 
  |      |      |- Slávik Slovenska - šk.kolo   19. január 2020 
  |      |      |- Škola na Slovan   19. január 2020 
  |      |      |- Valentínska párty - 2.stupeň   19. január 2020 
  |      |      |- Hviezdoslavov Kubín   19. január 2020 
  |      |      |- Deň jablka 1.stupeň+ŠKD   19. január 2020 
  |      |      |- Informatická výchova   19. január 2020 
  |      |      |- Čo sa deje v mikrovlnke   19. január 2020 
  |      |      |- Začiatok šk.r.2011/2012   19. január 2020 
  |      |      |- Zápis do 1.ročníka ZŠ   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočný športový turnaj   19. január 2020 
  |      |      |- Mikuláš v škole   19. január 2020 
  |      |      |- Prednáška s políciou   19. január 2020 
  |      |      |- Hry v snehu   19. január 2020 
  |      |      |- Prváci na koníkoch   19. január 2020 
  |      |      |- Karneval   19. január 2020 
  |      |      |- Medzinárodný projekt 'My town - My magic'   19. január 2020 
  |      |      |- Dentalalarm   19. január 2020 
  |      |      |- Výstava jesenných plodov   19. január 2020 
  |      |      |- Týždeň zdravej výživy   19. január 2020 
  |      |      |- Deň jablka v 1.A   19. január 2020 
  |      |      |- Dopravná výchova   19. január 2020 
  |      |- Archív 10/11   19. január 2020 
  |      |      |- Odmenení naši florbalisti   19. január 2020 
  |      |      |- ŠVP - Skalka pri Kremnici   19. január 2020 
  |      |      |- Vedecká show   19. január 2020 
  |      |      |- Beseda s pánom starostom   19. január 2020 
  |      |      |- Netradičné vyučovanie   19. január 2020 
  |      |      |- Zážitkové učenie biológie   19. január 2020 
  |      |      |- Beseda so spisovateľkou Lacikovou   19. január 2020 
  |      |      |- Divadielko   19. január 2020 
  |      |      |- Vianočná akadémia   19. január 2020 
  |      |      |- Karneval   19. január 2020 
  |      |      |- Zápis budúcich prvákov   19. január 2020 
  |      |      |- Otvorené hodiny prvákov   19. január 2020 
  |      |      |- Výchovný koncert k Vianociam   19. január 2020 
  |      |      |- Stretnutie s pánom starostom   19. január 2020 
  |      |      |- Tvorivé dielne a ľudové zvyky v zimnom období   19. január 2020 
  |      |      |- Beseda na tému Sloboda zvierat   19. január 2020 
  |      |      |- Prezentácia projektov z fyziky u šiestakov   19. január 2020 
  |      |      |- Deň jablka   19. január 2020 
  |      |      |- Prevencia drogových záležitostí - prednáška   19. január 2020 
  |      |      |- Jesenné plody - výstava   19. január 2020 
  |- Mapa servera   19. január 2020 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web