obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA   

Nový školský rok sa začne 1. septembra 2017.
  
 
Slávnostné otvorenie šk.r. 2017/2018 bude 4. septembra 2017.   
Vyučovanie sa začne 5. septembra 2017.   
Prvý  polrok sa skončí 31. januára 2018.    
Druhý polrok sa začne 1. februára 2018 a končí 29. júna 2018.
 
 
Štruktúra vyučovacieho dňa

Pre žiakov navštevujúcich ranný ŠKD sa škola otvára o 7.00 hod. Do ranného ŠKD môžu žiaci prichádzať do 7.20 hod. Pre ostatných žiakov sa obidva pavilóny základnej školy otvárajú ráno o 7,35 hod. Vyučovanie sa začína presne o 8,00 hod. Neskorý príchod  žiakov na vyučovanie narúša plynulosť vyučovacieho procesu, preto je absolútne žiaduce, aby ste príchod Vášho dieťaťa načasovali na 7,35 hod. a Vaše dieťa bolo najneskôr o 7,55 hod. v budove školy prezlečené, prezuté a pripravené na vyučovanie. Príjemný melodický zvonček so striedaním množstva melódií označí vždy začiatok a koniec vyučovacej hodiny, resp. prestávky.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web