obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    - Krúžky
      Plagátiky

  
Šk.r.2017/2018 – ponuka krúžkov

Krúžky, na ktoré sa dajú použiť vzdelávacie poukazy: 

P.č. 
Názov krúžku 
Pre koho? 
Vedúci krúžku 
Termín 
Kde
1.
Príprava na T9 – SJL
Príprava na T9 - MAT
9.r.
Mikolášiková
Krettová
UT 14.00 - 15.30
9.A
2.
Programovanie, robotika
Od 3.r.
Kováč
PO 15.30 – 17.00
PO 17.00 – 18.15
PU2
3.
Florbal

Noví členovia sa neprijímajú.
1.a 2.st.
Dudík  

4. Fyzika hrou 6.r. Cigániková UT 14.00 - 15.30 PRU


 
Krúžky, na ktoré sa nedajú použiť vzdelávacie poukazy:
(krúžky platené)

P.č. 
Názov krúžku 
Pre koho? 
Vedúci krúžku 
Termín 
Kde
1.
International House
1.- 5.r.
Lektori
 
1.r.  
PO
12.45 – 13.30
ŠT
13.40 - 14.25
2.r. 
PO
15.40 – 16.15
ŠT
12.45 – 13.30
3.r. 
PO
14.35 – 15.20
ŠT
15.30 – 16.15
4.r. 
PO
13.40 – 14.25
ŠT
14.35 – 15.20
5.r. 
PO-1.skupina
13.15 - 14.00;
14.00 - 14.45
PO-2.skupina
14.50 - 15.35; 15.35 - 16.20
učebne 1.B, 2.A


7.A
2.
Veda nás baví
2.-5.r.
Lektor
ST
14.00 – 15.00
9.A
3.
Lego krúžok
1.st.
Lektor
Info na nástenke pri vstupe do budovy 1.stupňa ZŠ
PIA
14.00 – 15.00
9.A
6.
ZUŠ J.Kresánka
odbor výtvarný
odbor hudobný
odbor tanečný
 
Vyučujúci ZUŠ J.Kresánka
budova ŠJ, učebňa 3.C a 9.A
7.
SZUŠ
 
p. Sýkorová 
0903 757 555 
 
budova ŠJ, učebňa 6.B
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web