obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
 
Prázdniny 2017/2018  
 
   
PRÁZDNINY  
   
Posledný deň  
vyučovania pred začiatkom prázdnin  
Termín prázdnin  
   
   
Začiatok vyučovania 
po prázdninách  
   
JESENNÉ  
27. október 2017 
(piatok)  
30. október –  
31. október 2017 
2. november 2017 
(štvrtok)  
VIANOČNÉ  
22. december 2017 
(piatok) 
23. december 2017 
– 5. január 2018
 
8. január 2018 
(pondelok)   
POLROČNÉ  
1. február 2018
(štvrtok)  
2. február 2018 
(piatok)  
5. február 2018 
(pondelok) 
   
JARNÉ  
2. marec 2018 
(piatok)  
5. marec –  
9. marec 2018
12. marec 2018 
(pondelok)  
VEĽKONOČNÉ  
28. marec 2018 
(streda)  
29. marec –  
3. apríl 2018
4. apríl 2018 
(streda) 
LETNÉ  
29. jún 2018 
(piatok)  
2. júl –  
31. august 2018
3. september 2018 
(pondelok)  
  
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web