obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
  
Vedenie ZŠ s MŠ

  
riaditeľka  
PaedDr. Zuzana Kaliariková  
Mobil: 0911 971 902  
   
   
Konzultácie
   
   
Pondelok – 15.15 – 16.15 
   
   
Streda – 8.00 – 9.00 
Iný termín je možný po telefonickom dohovore.
   
zástupkyňa  
Mgr. Mária Šebíková  
Mobil: 0915 976 266  
   
   
Konzultácie
Pondelok a utorok 7.15 - 8.15 
Iný termín je možný po telefonickom dohovore, prípadne mailom.

 
Trieda  
Triedni učitelia - šk.r. 2016/2017 
 
1.A  
 Mgr. Hana Miklovičová
1.B  
 Mgr. Tatiana Šulovská
1.C  
 Eva Gúcka, M.A
2.A  
 Mgr. Helena Straková
2.B  
 Mgr. Valéria Kirňaková
2.C  
 Mgr. Viera Betíková
3.A  
 Mgr. Lenka Banášová
3.B
3.C
 

 Mgr. Katarína Bočkayová
 Mgr. Šimon Dudík
4.A  
 Mgr. Slávka Vógelová
4.B  
 Mgr. Marta Reinvartová
5.A  
 Mgr. Anna Urbanová
5.B  
 Mgr. Monika Zámečníková
6.A
6.B
 

 PaedDr. Marianna Cigániková, PhD.
 Mgr. Beata Hromeková
7.A  
 Mgr. Lucia Poliaková
8.A 
 Mgr. Jana Krettová
8.B 
 Mgr. Viera Bendíková
9.A  
 Mgr. Monika Mikolášiková
 

   
Netriedni učitelia  

   
Mgr. Martin Brňák
PaedDr. Daniela Kmeťová 

   
Mgr. Jana Blažíčková – výchovný poradca  
   
Mgr. Michal Ilko – asistent učiteľa 
Martin Hofbauer - asistent učiteľa
Mgr. Martina Šujanová - zástup počas dlhodobej PN
   
   
Mgr. Bibiána Bérešová – špeciálny pedagóg  

 
   
Vychovávateľky ŠKD  

1.odd.  
 Mária Sajanová
2.odd.  
 Helena Ostertágová
3.odd.  
 Mgr. Margita Benadiková
4.odd.  
 Mgr. Eva Dolnáková
5.odd.  
 Beata Jančoková
6.odd.  
 Ing. Dana Gregušová
7.odd.  
 Viera Šušoliaková

 
  
Nepedagogický personál 

  
Kristína Marošová – asistentka riaditeľky ZŠ s MŠ, PaM 
  
Ing. Ľubica Horváthová – ekonómka  
  
Miloš Macánek – školník, kurič, záhradník 
  
Anna Vasiová – upratovačka (dlhodobá PN)
Anna Hudecová st. - upratovačka (zástup počas PN)
  
Anna Hudecová ml. – upratovačka  
  
Jaroslava Macánková - upratovačka 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web