obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
Š K O L S K Ý   P A R L A M E N T - ŠTATÚT

Členovia školského žiackeho parlamentu šk.r. 2016/2017
 
Mgr. Jana Blažíčková - koordinátor 
Martin Straka 
Meggie Malíková - kultúrny referent 
Klára Kobielska - kultúrny referent
Martina Matyášová
Terézia Chladná
Martin Neumahr 
Lillian Požgay 
Laura Lengyelová - zapisovateľ 
Samuel Leitl 
Anna Zátopková 
Samuel Prokop 
Sonia Pérez 
Jakub Kapánek - predseda 
Patrik Bartoš 
Viktor Kohút - podpredseda 
Alan Kubaský 
Ema Kopčáková 
Lucia Kralovičová 
Natália Antáleková - kultúrny referent 
Sofia Liďáková

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web