obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Rada školy
    Štatút Rady školy
    Zloženie
    Stretnutia
    Výsledky volieb

Stretnutia RADY ŠKOLY

Šk.r. 2017/2018
 
 

 

  
Šk.r. 2016/2017 

zápisnica zo stretnutia dňa 12.06.2017

zápisnica zo stretnutia dňa 10.04.2017
Šk.r. 2015/2016


zápisnica zo stretnutia dňa 18.04.2016: TU

zápisnica zo stretnutia dňa 15.12.2015:  TU

zápisnica zo stretnutia dňa 05.10.2015:
TU 

---------------------------------------------------------------------------------------

 
 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web