obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Rada školy
    Štatút Rady školy
    Zloženie
    Stretnutia
    Výsledky volieb
 Zloženie Rady školy: 
 
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - predseda RŠ  (za zriaďovateľa) 
Ing. Ivan Mišík - podpredseda RŠ  (za rodičov ZŠ)    
Mgr. Viera Bendíková - za pedagogických zamestnancov ZŠ 
Mgr. Daniela Udvardyová - za pedagogických zamestnancov MŠ 
Ing. Ľubica Horváthová - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 
Ing. Peter Kopčák - za rodičov ZŠ  
Mgr. Jankechová Ľubomíra - za rodičov ZŠ
Ing. Vladimír Šujan - za rodičov MŠ
Ing. Ján Janata-
za zriaďovateľa
Mgr. Martin Besedič, PhD. - za zriaďovateľa
 
Alena Marošová - za zriaďovateľa

**************************************************************************
 
Kontakt:  
  
Rada školy pri ZŠ s MŠ 
Hargašova 5  
841 06  Bratislava  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web