obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Fotoarchív
    Rekonštrukčné práce
    - Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ
    + Archív 17/18 - časť 2
    - Archív 17/18 - časť 1
      Začiatok šk. roka 2017/18
      Biela pastelka
      Európsky deň jazykov
      Účelové cvičenie
      Týždeň zdravej výživy
      Strašitekvice
      Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)
      Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)
      Slávnostná akadémia (55. výročie školy)
      Mikuláš
      Mikulášska zbierka sladkostí
      iBobor
      Šaliansky Maťko
      Múzeum holokaustu v Seredi
      Jadrové elektrárne Mochovce
      Adventné čítania
      Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
      Vedomostné ostrovy (projekt VW)
      Čistá voda - správna voľba
      Návšteva pána primátora
      Karneval
      Valentínska párty v maskách
      Protidrogová prevencia
      Hviezdoslavov Kubín
      Škôlkari v knižnici
      Rozprávková čítáreň
    + Archív 16/17
    Archív 15/16
    Archív 14/15
    Archív 13/14
    + Archív 12/13
    + Archív 11/12
    + Archív 10/11
F O T O G A L É R I A    2 0 1 4 / 2 0 1 5


14.04. Slávik Slovenska - TU

25.03. Veľkonočné tvorivé dielne - TU

24.02. Škola ide na Slovan - TU

24.02. Hviezdoslavov Kubín šk.kolo - TU

17.02. Karneval 1.stupeň - TU

13.02. Valentínska párty 2.stupeň - TU

06.02. a 07.02. Zápis do 1. ročníka - TU

04.02. a 06.02. DOD pre budúcich prvákov a ich rodičov - TU

30.01. Prvé vysvedčenie - TU

18.12. Vianočný športový deň 2.stupeň - TU

09.12. Vianočné tvorivé dielne ŠKD - TU

05.12. Mikuláš v škole - TU

november 2014 Celoslovenská súťaž i-Bobor - TU

október 2014  Výtvarná výchova 7.A - Happening - TU

25.10. Jesenná brigáda - úprava a príprava školského areálu na zimu - TU

21.10. Strašitekvice - tvorivé dielne ŠKD v spolupráci s rodičmi - TU

13.10. - 17.10. Týždeň zdravej výživy - 2.stupeň1.stupeň

09.10. Svetový deň zvierat - prednáška pre 5. a 6.r. - Sloboda zvierat - TU

26.09. Európsky deň jazykov - TU

24.09. Svetový deň mlieka - TU

02.09. Vítanie nových prváčikov - TU
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web