obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Fotoarchív
    Rekonštrukčné práce
    - Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ
    + Archív 17/18 - časť 2
    - Archív 17/18 - časť 1
      Začiatok šk. roka 2017/18
      Biela pastelka
      Európsky deň jazykov
      Účelové cvičenie
      Týždeň zdravej výživy
      Strašitekvice
      Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)
      Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)
      Slávnostná akadémia (55. výročie školy)
      Mikuláš
      Mikulášska zbierka sladkostí
      iBobor
      Šaliansky Maťko
      Múzeum holokaustu v Seredi
      Jadrové elektrárne Mochovce
      Adventné čítania
      Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
      Vedomostné ostrovy (projekt VW)
      Čistá voda - správna voľba
      Návšteva pána primátora
      Karneval
      Valentínska párty v maskách
      Protidrogová prevencia
      Hviezdoslavov Kubín
      Škôlkari v knižnici
      Rozprávková čítáreň
    + Archív 16/17
    Archív 15/16
    Archív 14/15
    Archív 13/14
    + Archív 12/13
    + Archív 11/12
    + Archív 10/11
Š K O L S K É   I H R I S K O - zrekonštruované v roku 2014
photodi_06.jpgphotodi_07.jpgphotodi_08.jpg
pred rekonštrukcioupred rekonštrukcioupred rekonštrukciou
snimka0850.jpgsnimka0851.jpgsnimka0854.jpg
pred rekonštrukcioupred rekonštrukcioupred rekonštrukciou
20140909_074217[1].jpg20140909_074448[1].jpg20140909_074535[1].jpg
nové zrekonštruované ihriskonové zrekonštruované ihriskonové zrekonštruované ihrisko
img_5922.jpg20140909_074250[1].jpg
nové zrekonštruované ihriskonové zrekonštruované ihrisko
Š K O L S K Á    J E D Á L E Ň - rekonštrukcia leto 2014
img_5665.jpgimg_5666.jpgimg_5667.jpgimg_5925.jpg
rekonštrukcia ŠJrekonštrukcia ŠJrekonštrukcia ŠJuž vymenené okná

img_5924.jpgimg_5926.jpgimg_5929.jpgimg_5930.jpg
pohľad na zrekonštruovanú ŠJpohľad na zrekonštruovanú ŠJnová výdajňa jedla v ŠJnová výdajňa jedla v ŠJ

img_5931.jpgimg_5932.jpg
nová výdajňa jedla v ŠJnová výdajňa jedla v ŠJ
Nové stoly v školskej jedálni od OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova - Ď A K U J E M E!
fotografia0389.jpgfotografia0390.jpgfotografia0391.jpg
nové stoly v ŠJ
V Y N O V E N É   Š A T N E
pavilón 1. a 2.stupňa 

Nové šatníkové skrinky od OZ Bystrický svet najmenších - Ď A K U J E M E!

fotografia0393.jpgfotografia0394.jpgfotografia0396.jpgfotografia0397.jpg
šatňa 1.pavilónšatňa 1.pavilónšatňa 2.pavilónšatňa 2.pavilón
R E K O N Š T R U K C I A    E L E K T R O I N Š T A L Á C I E
pavilón 2.stupňa

 Fotografie z prebiehajúcich prác - elektroinštalácia - TU

A takto to vyzerá teraz :-)
dsc_0436.jpgdsc_0439.jpgdsc_0440.jpgdsc_0441.jpg
nové lampy v triedachvymaľovanénatreté aj zábradlievynovené aj šatne
dsc_0443.jpgdsc_0444.jpgdsc_0445.jpgdsc_0449.jpg
nové skrinky ...zrekonštruovaná triedazrekonštruovaná chodba a aj radiátorya opäť vynovené schody
V Ý M E N A    O K I E N  - pavilón 1.stupňa
pred rekonštrukciou
dsc04313.jpgdsc04320.jpgdsc04325.jpgp1060728.jpg
po rekonštrukcii - leto 2014
p1060684.jpgp1060685.jpgp1060686.jpgvymenaokienvskolepo.jpg
V Ý M E N A   O K I E N  -  pavilón 2.stupňa
pred rekonštrukciou
p1060719.jpgp1060720.jpgp1060717.jpgp1060724.jpg
po rekonštrukcii - leto 2014
img_5921.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web