obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Fotoarchív
    Rekonštrukčné práce
    - Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ
    + Archív 17/18 - časť 2
    - Archív 17/18 - časť 1
      Začiatok šk. roka 2017/18
      Biela pastelka
      Európsky deň jazykov
      Účelové cvičenie
      Týždeň zdravej výživy
      Strašitekvice
      Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)
      Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)
      Slávnostná akadémia (55. výročie školy)
      Mikuláš
      Mikulášska zbierka sladkostí
      iBobor
      Šaliansky Maťko
      Múzeum holokaustu v Seredi
      Jadrové elektrárne Mochovce
      Adventné čítania
      Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
      Vedomostné ostrovy (projekt VW)
      Čistá voda - správna voľba
      Návšteva pána primátora
      Karneval
      Valentínska párty v maskách
      Protidrogová prevencia
      Hviezdoslavov Kubín
      Škôlkari v knižnici
      Rozprávková čítáreň
    + Archív 16/17
    Archív 15/16
    Archív 14/15
    Archív 13/14
    + Archív 12/13
    + Archív 11/12
    + Archív 10/11
E U R Ó P S K Y   D E Ň   J A Z Y K O V
img_9511.jpgimg_9512.jpgimg_9513.jpgimg_9516.jpgimg_9517.jpgimg_9522.jpgimg_9527.jpgimg_9537.jpgimg_9545.jpgimg_9558.jpg
img_9561.jpgimg_9565.jpgimg_9571.jpgimg_9573.jpgimg_9577.jpgimg_9578.jpgimg_9582.jpgimg_9592.jpgimg_9599.jpgimg_9606.jpg
img_9615.jpgimg_9617.jpgimg_9628.jpgimg_9630.jpgimg_9634.jpgimg_9639.jpgimg_9644.jpgimg_9645.jpgimg_9657.jpgimg_9659.jpg
img_9663.jpgimg_9665.jpgimg_9667.jpgimg_9668.jpgimg_9672.jpgimg_9675.jpgimg_9677.jpgimg_9679.jpgimg_9681.jpgimg_9682.jpg
img_9684.jpgimg_9697.jpgimg_9698.jpgimg_9700.jpgimg_9706.jpgimg_9709.jpgimg_9710.jpgimg_9712.jpgimg_9716.jpgimg_9721.jpg
img_9726.jpgimg_9734.jpgimg_9735.jpgimg_9737.jpgimg_9738.jpgimg_9739.jpgimg_9750.jpgimg_9751.jpgimg_9755.jpgimg_9760.jpg
img_9761.jpgimg_9767.jpgimg_9768.jpgimg_9774.jpgimg_9778.jpgimg_9782.jpgimg_9787.jpgimg_9790.jpgimg_9791.jpgimg_9792.jpg
img_9793.jpgimg_9795.jpgimg_9799.jpgimg_9800.jpgimg_9803.jpgimg_9804.jpgimg_9805.jpgimg_9807.jpgimg_9809.jpgimg_9813.jpg
img_9814.jpgimg_9817.jpgimg_9819.jpgimg_9821.jpgimg_9825.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web