obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Fotoarchív
    Rekonštrukčné práce
    - Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ
    + Archív 17/18 - časť 2
    - Archív 17/18 - časť 1
      Začiatok šk. roka 2017/18
      Biela pastelka
      Európsky deň jazykov
      Účelové cvičenie
      Týždeň zdravej výživy
      Strašitekvice
      Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)
      Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)
      Slávnostná akadémia (55. výročie školy)
      Mikuláš
      Mikulášska zbierka sladkostí
      iBobor
      Šaliansky Maťko
      Múzeum holokaustu v Seredi
      Jadrové elektrárne Mochovce
      Adventné čítania
      Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
      Vedomostné ostrovy (projekt VW)
      Čistá voda - správna voľba
      Návšteva pána primátora
      Karneval
      Valentínska párty v maskách
      Protidrogová prevencia
      Hviezdoslavov Kubín
      Škôlkari v knižnici
      Rozprávková čítáreň
    + Archív 16/17
    Archív 15/16
    Archív 14/15
    Archív 13/14
    + Archív 12/13
    + Archív 11/12
    + Archív 10/11
N A J Z A U J Í M A V E J Š I E   P O D U J A T I E   Š K.   K N I Ž N I C E
(D E Ň   M.  R.  Š T E F Á N I K A)
img_0040.jpgimg_0041.jpgimg_0042.jpgimg_0043.jpgimg_0044.jpgimg_0045.jpgimg_0046.jpg
img_0047.jpgimg_0051.jpgimg_0052.jpgimg_0054.jpgimg_0056.jpgimg_0058.jpgimg_0059.jpg
img_0061.jpgimg_0062.jpgimg_0065.jpgimg_0066.jpgimg_0068.jpgimg_0070.jpgimg_0069.jpg
img_0074.jpgimg_0075.jpgimg_0078.jpgimg_0079.jpgimg_0080.jpgimg_0082.jpgimg_0083.jpg
img_0085.jpgimg_0086.jpgimg_0087.jpgimg_0089.jpgimg_0090.jpgimg_0091.jpgimg_0092.jpg
img_0094.jpgimg_0097.jpgimg_0101.jpgimg_0103.jpgimg_0106.jpgimg_0109.jpgimg_0116.jpg
img_0120.jpgimg_0123.jpgimg_0125.jpgimg_0136.jpgimg_0138.jpgimg_0140.jpgimg_0147.jpg
img_0150.jpgimg_0151.jpgimg_0154.jpgimg_0158.jpgimg_0161.jpgimg_0162.jpgimg_0167.jpg
img_0171.jpgimg_0175.jpgimg_0181.jpgimg_0187.jpgimg_0191.jpgimg_0194.jpgimg_0196.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web