obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Fotoarchív
    Rekonštrukčné práce
    - Rekonštrukcia 1. pavilón ZŠ
    + Archív 17/18 - časť 2
    - Archív 17/18 - časť 1
      Začiatok šk. roka 2017/18
      Biela pastelka
      Európsky deň jazykov
      Účelové cvičenie
      Týždeň zdravej výživy
      Strašitekvice
      Najzaujímavejšie podujatie šk. knižnice (Deň M. R. Štefánika)
      Dobré nožnice prajem (tvorivé dielne v 3. A)
      Slávnostná akadémia (55. výročie školy)
      Mikuláš
      Mikulášska zbierka sladkostí
      iBobor
      Šaliansky Maťko
      Múzeum holokaustu v Seredi
      Jadrové elektrárne Mochovce
      Adventné čítania
      Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
      Vedomostné ostrovy (projekt VW)
      Čistá voda - správna voľba
      Návšteva pána primátora
      Karneval
      Valentínska párty v maskách
      Protidrogová prevencia
      Hviezdoslavov Kubín
      Škôlkari v knižnici
      Rozprávková čítáreň
    + Archív 16/17
    Archív 15/16
    Archív 14/15
    Archív 13/14
    + Archív 12/13
    + Archív 11/12
    + Archív 10/11
S L Á V N O S T N Á   A K A D É M I A
(5 5.   V Ý R O Č I E   Š K O L Y)
img_0243.jpgimg_0242.jpgimg_0245.jpgimg_0246.jpgimg_0248.jpgimg_0252.jpgimg_0256.jpgimg_0257.jpgimg_0258.jpgimg_0262.jpg
img_0263.jpgimg_0266.jpgimg_0268.jpgimg_0270.jpgimg_0272.jpgimg_0273.jpgimg_0275.jpgimg_0276.jpgimg_0277.jpgimg_0279.jpg
img_0282.jpgimg_0283.jpgimg_0285.jpgimg_0289.jpgimg_0290.jpgimg_0292.jpgimg_0293.jpgimg_0294.jpgimg_0296.jpgimg_0299.jpg
img_0300.jpgimg_0303.jpgimg_0305.jpgimg_0306.jpgimg_0307.jpgimg_0311.jpgimg_0312.jpgimg_0313.jpgimg_0316.jpgimg_0317.jpg
img_0318.jpgimg_0319.jpgimg_0320.jpgimg_0321.jpgimg_0324.jpgimg_0325.jpgimg_0327.jpgimg_0328.jpgimg_0330.jpgimg_0334.jpg
img_0335.jpgimg_0339.jpgimg_0340.jpgimg_0343.jpgimg_0345.jpgimg_0347.jpgimg_0348.jpgimg_0349.jpgimg_0350.jpgimg_0351.jpg
img_0353.jpgimg_0356.jpgimg_0352.jpgimg_0357.jpgimg_0360.jpgimg_0362.jpgimg_0363.jpgimg_0364.jpgimg_0366.jpgimg_0367.jpg
img_0369.jpgimg_0371.jpgimg_0372.jpgimg_0373.jpgimg_0375.jpgimg_0376.jpgimg_0377.jpgimg_0379.jpgimg_0381.jpgimg_0382.jpg
img_0385.jpgimg_0386.jpgimg_0387.jpgimg_0389.jpgimg_0390.jpgimg_0393.jpgimg_0394.jpgimg_0401.jpgimg_0399.jpgimg_0403.jpg
img_0405.jpgimg_0406.jpg55-2_n.jpgfoto.jpg55_n.jpg55-1_n.jpg55-3_n.jpg55-5_n.jpg55-6_n.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web