obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  + Zverejňovanie

Z V E R E J Ň O V A N I E  v zmysle zákona č.546/2010 Z.z.  
  
 

- zmluvy                                 Z M L U V Y   od šk.r. 2015/2016


- objednávky

- faktúry
                                F A K T Ú R Y   od decembra 2015

 
 Faktúry   
11.2011 - 3.2013  
Faktúry   
rok 2013   
Faktúry   
rok 2014
  
 
Faktúry
rok 2015
 
 
Faktúry
rok 2016
 
 
  
  faktúry 2   
  faktúry 3   
  
  
  
 faktúry 9   
  
  
  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web