obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  + Základná škola
 
 
Náš školský vzdelávací program - "SOVIČKA"     
 
 
Aj my sa stotožňujeme s myšlienkou Reformy vzdelávania MŠ SR:  
   
                    „Naučme sa učiť- učíme sa pre život.“  
 
Program predstavuje rozvoj Spôsobilosti k Ochrane životného prostredia, k Vyjadrovaniu sa v spisovnom jazyku,  
k Informatizácii celej žiackej komunity, k Čitateľskej gramotnosti, ku Komunikácii v cudzích jazykoch  
a k Aktivite v športovej oblasti.  
  
 
Priority školy:  
 
1.      Vyučovanie cudzích jazykov  
         - anglický jazyk od 1. ročníka
         - výuka aj s anglickými lektormi 
         - nemecký jazyk povinne od 5. ročníka ZŠ 
                                                                                         
2.      Výuka informatickej výchovy 
        - tri počítačové učebne  
        - interaktívne tabule
  
3.      Aktivity v oblasti environmentálnej výchovy     
        - environmentálne projekty 
        - škola v prírode 
        - výlety a exkurzie do prírody  
 
4.      Šport                                    
        - futbal - prípravka v spolupráci s miestnym klubom 
        - moderná gymnastika 
        - florbal pre chlapcov aj dievčatá v klube ŠK Hargašova 
        - tanec a baletná príprava 
 
  
Vyučovanie sa uskutočňuje v pekných zrenovovaných učebniach, v učebniach výpočtovej techniky, multimediálnej učebni s interaktívnou tabuľou, školskej knižnici, prírodovednej učebni. 
  
Pohybové aktivity organizujeme v telocvični, tanečnej sále a vo veľmi pekne upravenom športovom areáli školy, kde máme 2 detské ihriská, minifutbalové ihrisko s umelým trávnikom, basketbalové, futbalové ihrisko, atletickú dráhu, doskočisko a veľa zelene, čo je pýchou našej školy.  
  
Na kultúrne podujatia, výchovné koncerty, filmové predstavenia škola využíva priestory v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web