obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Základná škola
    História školy
    Dokumenty
    Pomôcky pre vyššie ročníky
    Úspešní žiaci
    Školský časopis
    Zápis do 1. ročníka ZŠ
    Testovanie 5
    Testovanie 9
 Vážení rodičia, tu nájdete niekoľko potrebných informácií:  


V Základnej škole s materskou školou Hargašova 5 bude zápis do 1. ročníka
na školský rok 2018/2019 
 
v piatok 13.4.2018 od 15.00 do 18.00 a v sobotu 14.4.2018 od 8.00 do 12.00.

!!! ZÁPISU SA ZÚČASTŇUJÚ OBIDVAJA RODIČIA (zákonní zástupcovia).
 
 
  
DOTAZNÍK   +   PROTOKOL (Žiadosť o prijatie do 1.ročníka)                                                  
 
 
 
 
 
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web