obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  + Hlavná stránka
A K T U Á L N E   I N F O R M Á C I E 
 
Rodičovské združenie
Zverejnené 28.02.2018

Vážení rodičia,
v pondelok 19.marca 2018 sa o 17.00 budú konať rodičovské združenia v kmeňových triedach vašich detí.

 
Jarné prázdniny
Zverejnené 28.02.2018

Vážení rodičia,
od pondelka 5.marca do piatka 9.marca 2018 budú jarné prázdniny.
Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začína v pondelok 12.marca 2018.

 
Hviezdoslavov Kubín - školské kolá
Zverejnené 20.02.2018

Vážení rodičia,
súťaž v prednese poézie a prózy žiakmi 1.stupňa sa uskutoční dňa 21.2.2018 (streda) o 14.00
v 1.B triede,

súťaž v prednese poézie a prózy žiakmi 2.stupňa sa uskutoční dňa 1.3.2018 (štvrtok) o 14.00
v učebni prírodovedy.

 
Valentínska párty- 2.stupeň
Zverejnené 08.02.2018

Vážení rodičia,
v utorok 13.2.2018 sa po 2.vyučovacej hodine (o 10.00) bude konať v spoločenskom dome Valentínska párty. Viac informácií podajú triedni učitelia.

 
Karneval - 1.stupeň
Zverejnené 06.02.2018

Vážení rodičia,
letáčik pri vchodových dverách do pavilónu 1.stupňa vás informuje, že zajtra 7.februára 2018 sa bude konať KARNEVAL pre žiakov 1.stupňa. Prebiehať bude počas vyučovania - 3. a 4.hodina v spoločenskom dome.

 
2% dane z príjmu za rok 2017
Zverejnené 31.01.2018

Vážení rodičia,
ďakujeme za Vaše 2% z dane z príjmu za rok 2017.
POTREBNÉ INFORMÁCIE A DOKUMENTY (Vyhlásenie, Potvrdenie, Poučenie a List rodičom) 
 
Koniec prvého polroka, polročné prázdniny - informácia
Zverejnené 29.01.2018

Vážení rodičia,
v stredu 31.januára 2018 budú vašim deťom, vždy na poslednej hodine podľa rozvrhu hodín,
rozdané výpisy polročného hodnotenia.

Vo štvrtok 1.februára 2018 začína druhý polrok. V piatok 2.februára 2018 budú polročné prázdniny. Vyučovanie sa opäť začne v pondelok 5.februára 2018
 
Lyžiarsky výcvik - informácia
Zverejnené 22.01.2018

Vážení rodičia,
dostali sme informáciu, že všetci pricestovali v poriadku. Dnes už aj lyžovali. Zajtra budú pokračovať.
 
Lyžiarsky výcvik 2018
Zverejnené 19.01.2018

Vážení rodičia,
od pondelka 22. januára 2018 do piatka 26. januára 2018 ZŠ s MŠ organizuje pre žiakov 7.A, 8.A a 8.B lyžiarsky výcvik pod vedením Mgr. Martina Brňáka. Ďalší pedagógovia vyslaní na lyžiarsky výcvik sú Mgr. Šimon Dudík, Mgr. Tatiana Šulovská.
Odchod je plánovaný na pondelok 22. januára 2018 o 7.00 od ZŠ s MŠ a príchod je plánovaný na piatok 26. januára 2018 o 19.00 ku ZŠ s MŠ.

Žiaci zo 7.A, ktorí sa lyžiarskeho výcviku nezúčastnia, sa budú učiť so 6.A, podľa rozvrhu 6.A.
Žiaci z 8.A a 8.B, ktorí sa lyžiarskeho výcviku nezúčastnia, sa budú učiť v 8.A, podľa rozvrhu 8.A.