obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Materská škola  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  + Partneri školy
PARTNERI ŠKOLY:

-
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova

- Iné subjekty:
- CPPP a P Fedákova
                         - ZUŠ Jozefa Kresánka
                         -
Občianske združenie BYSTRICKÝ SVET NAJMENŠÍCH                         
                         -
Súkromná ZUŠ Ružová dolina                         
                         - Jazyková škola - INTERNATIONAL HOUSE
                         - Tsunami Floorbal Team - Florbal
                         - Policajný a hasičský zbor
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web