obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2016/2017
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
 
Prázdniny 2016/2017  
 
   
PRÁZDNINY  
   
Posledný deň  
vyučovania pred začiatkom prázdnin  
Termín prázdnin  
   
   
Začiatok vyučovania 
po prázdninách  
   
JESENNÉ  
27. október 2016  
(štvrtok)  
28. október –  
31. október 2016  
2. november 2016  
(streda)  
VIANOČNÉ  
22. december 2016  
(štvrtok) 
23. december 2016  
– 5. január 2017 
9. január 2017  
(pondelok)  
POLROČNÉ  
2. február 2017  
(štvrtok)  
3. február 2017  
(piatok)  
6. február 2017  
(pondelok)  
   
JARNÉ  
17. február 2017  
(piatok)  
20. február –  
24. február 2017 
27. február 2017  
(pondelok)  
VEĽKONOČNÉ  
12. apríl 2017  
(streda)  
13. apríl –  
18. apríl 2017 
19. apríl 2017  
(streda)  
LETNÉ  
30. jún 2017  
(piatok)  
1. júl –  
31. august 2017 
4. september 2017  
(pondelok)  
  
  
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web