obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2016/2017  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2016/2017
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
P R I P R A V O V A N É    A K T I V I T Y   2016/2017

JÚN

02.06. Oslava MDD a Dňa rodiny
04.06. Súťaž mladých zdravotníkov
09.06. Dopravné ihrisko pre 1. a 2.ročník
12.06. Zasadanie Rady školy
13.06. Školský výlet 2.ročník
14.06. Fórum reprezentantov
16.06. Dopravné ihrisko 4.ročník (nekonalo sa pre zlé počasie)
16.06. Školský výlet ABELAND 3.ročník
19.06. Dopravné ihrisko 3.ročník
23.06. Didaktické hry 1.stupeň
26.06. Účelové cvičenie
26.06. Pedagogická rada
27.06. Dopravné ihrisko o 10.30 - 4.A
30.06. Slávnostné ukončenie školského roku


MÁJ

05.05. Komparo 4
05.05. Ukončenie zberu papiera
09.05. - 14.05. Škola v prírode Tajov pre 1. a 2.ročník
10.05. Súťaž mladých záchranárov CO
11.05. Pikopretek pre 5. - 8.ročník
12.05. Múzeum na kolesách - pre 6. - 9.ročník
14.05. Deň matiek - program
14.05. - 19.05. Škola v prírode Tajov pre 3. a 4.ročník
22.05. Fotografovanie triednych kolektívov
25.05. Exkurzia pre 5.ročník
25.05. - 28.05. Výlet pre 8. a 9.ročník
26.05. Návšteva čokoládovne pre 5. - 6.ročník
30.05. Výlet pre 5.ročník - Family park
31.05. Výchovný koncert Zneužívanie moci pre 1. a 2.stupeň


APRÍL

03.04. Rodičovské združenie pre rodičov budúcich prvákov, v MŠ o 16.00
04.04. Olympiáda z MAT - okresné kolo
05.04. Testovanie 9/2017
06.04. Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov v prváckych triedach (9.50 - 10.35)
24.03. - 06.04. Plavecký výcvik pre 3.r.
07.04. Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov (9.45 - 11.00)
07.04. Zápis detí do 1.ročníka (15.00 - 18.00)
08.04. Zápis detí do 1.ročníka (8.00 - 12.00)
11.04. Tvorivé dielne ŠKD ku Veľkej noci
20.04. - 05.05. Zber papiera (Hromeková)
22.04. Jarná brigáda v areáli školy
24.04. Zasaď svoj strom - projekt pre 8. a 9.roč. v Malých Karpatoch
24.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Suroviaková)
25.04. Tvorivé dielne "Dobre nožnice prajem" v 3.A počas VYV (Banášová)
27.04. Pikopretek (Krettová)
28.04. Exkurzia do Matice slovenskej pre 8. a 9.roč. (Mikolášiková, Zámečníková)
 

MAREC

01.03. Rozprávková čitáreň v školskej knižnici od 14.00 do 15.00
08.03. Beseda s Braňom Jobusom pre 4.A,B a 5.A,B
08.03.
Rozprávková čitáreň v školskej knižnici od 14.00 do 15.00
13.03. - 12.04. Moja vlastná tvorba - Moje mesto
14.03. Pytagoriáda pre 3. - 5.r. - okresné kolo
15.03. Pytagoriáda pre 6. - 8.r. - okresné kolo
15.03.
Rozprávková čitáreň v školskej knižnici od 14.00 do 15.00
17.03. - 27.03. Návšteva miestnej knižnice - 1.stupeň (harmonogram)
20.03. Hviezdoslavov Kubín 2. - 4.r. - okresné kolo
20.03. Klokan
20.03. Rodičovské združenie o 17.00
21.03. Hviezdoslavov Kubín 5. - 6.r. - okresné kolo
22.03. Hviezdoslavov Kubín 7. - 9.r. - okresné kolo
22.03.
Rozprávková čitáreň v školskej knižnici od 14.00 do 15.00
24.03. - 06.04. Plavecký výcvik pre 3.r.
27.03. Dejepisná olympiáda - krajské kolo
28.03. Návšteva Goetheho Inštitútu 6.A
29.03.
Rozprávková čitáreň v školskej knižnici od 14.00 do 15.00
31.03. Bavme deti športom - postupová súťaž


FEBRUÁR

30.01. - 03.02. Lyžiarsky výcvik
02.02. Dopravná výchova v 5. a 6.oddelení ŠKD
03.02. Polročné prázdniny
13.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo
14.02. Olympiáda z DEJ - okresné kolo
14.02. Valentínska párty pre 2.stupeň
15.02. Olympiáda z ANJ - krajské kolo
15.02. Karneval pre 1.stupeň
15.02. Dopravná výchova v ŠKD
16.02. Anglické divadielko pre 5. a 6.r.
16.02. Olympiáda z BIO - okresné kolo
16.02. Olympiáda z NEJ - krajské kolo
20.02. - 24.02. Jarné prázdniny
28.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo


JANUÁR

23.12. - 05.01. Vianočné prázdniny
17.01. Olympiáda z ANJ - kategória 1A, 1B (okresné kolo)
18.01. Dopravná výchova v ŠKD
19.01. Olympiáda z NEJ - kategória 1A, 1B (okresné kolo)
24.01. Olympiáda z MAT - kategória Z5, Z9 (okresné kolo)
25.01. Pedagogická rada
27.01. Šaliansky Maťko - okresné kolo
30.01. - 03.02. Lyžiarsky výcvik (Soták Dudík)
31.01. Polročné vysvedčenie - rozdanie výpisov


DECEMBER

01.12. Všetkovedko pre 2. - 5.ročník (Vógelová)
01.12. Vianočná kvapka krvi
02.12. Turnaj v stolnom tenise - dievčatá (Soták)
06.12. Mikuláš v škole (vedenie)
07.12. Pytagoriáda 3. - 5.roč. (Krettová)
07.12. Dejepisná olympiáda 6.A, 9.A (Ilko)
08.12. Pytagoriáda 6. - 8.roč. (Krettová)
08.12. Vianočná pošta (Blažíčková)
09.12. Dejepisná olympiáda 7.A (Ilko)
12.12. Daphne - eduprogram pre 5.B (Jurigová)
12.12. Rodičovské združenie o 17.00
13.12. Daphne - eduprogram pre 2.A, 3.B (Jurigová)
13.12. Florbal - okresné kolo (Dudík)
15.12. Čítanie s Mrkvičkom pre 5.A, 5.B, 6.A (Zámečníková)
16.12. Viem, čo zjem pre 5.A, 5.B, 7.A, 7.B (Jurigová)
16.12. Návšteva vianočných trhov v Bratislave 4.A, 3.A (Banášová, Vógelová)
19.12. Vianočný koncert (Kirňaková)
21.12. Návšteva vianočných trhov vo Viedni pre 8. a 9.r. (Zámečníková, Mikolášiková)
21.12. Vianočné tvorivé dielne v ŠKD (p.vychovávateľky)
23.12. - 05.01. Vianočné prázdniny


NOVEMBER

03.11. - 11.11. Výstava kníh spojená s predajom (Zámečníková)
05.11. Jesenná brigáda
07.11. - 11.11. iBobor (Straková)
10.11. Školské kolo olympiády z ANJ (Poliaková)
11.11. Knižný veľtrh v Inchebe pre 6.A a v 8.A
14.11. - 18.11. Školské kolo olympiády z NEJ (Zámečníková)
15.11. Okresné kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
15.11. Vybíjaná 4.ročník (Dudík)
16.11. KOMPARO pre 8. a 9.roč. (Krettová)
17.11. Štátny sviatok
22.11. Školské kolo olympiády z ANJ (Poliaková)
23.11. Testovanie 5/2016
28.11. Otvorenie zrenovovanej školskej knižnice a čitateľských kútikov
29.11. Turnaj vo florbale - starší žiaci (Dudík)
30.11. Hudobno-vzdelávací koncert LABYRINT pre 2.stupeň (Ilko)
30.11. Turnaj v stolnom tenise - chlapci (Soták)
30.11. Recitačná súťaž "Šaliansky Maťko" (Reinvartová)


OKTÓBER

04.10. Fotografovanie prvákov
04.10. Deň ochrany zvierat v 6.A
10.10. - 14.10. Jazykový týždeň pre 5.A, 5.B, 8.A, 9.A
10.10. - 21.10. Zber papiera
10.10. - 14.10. Týždeň zdravej výživy na 1.stupni
17.10. - 21.10. Jazykový týždeň pre 3.A, 3.B, 7.A, 7.B
17.10. - 21.10. Týždeň zdravej výživy pre 5. a 6. ročník
19.10. Strašitekvice - tvorivé dielne ŠKD
20.10. Mobilné planetárium pre 4. a 5. ročník
24.10. Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice pre žiakov 1. a 2. stupňa (13.00 - 15.30)
24.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre žiakov 4.A, 4.B, 6.A
24.10. - 27.10. Týždeň zdravej výživy pre 7., 8., 9. ročník
24.10. - 26.10. Výstava jesenných plodov (pre rodičov od 15.30 do 17.00)
28.10. - 31.10. Jesenné prázdniny
 

SEPTEMBER

05.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2016/2017
09.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie
13.09. Európsky deň športu (Soták, Betíková)
14.09. Vedecký veľtrh -5. - 7.roč. (Cigániková)
16.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (tr.učitelia)
16.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Soták)
19.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (tr.uč.)
23.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)
26.09. Exkurzia pre 8. a 9.r. v rámci európskeho dňa jazykov (Mikolášiková, Zámečníková)
28.09. Svetový deň mlieka - 2.stupeň (Jurigová, učitelia 2.st.)
30.09. Svetový deň mlieka - 1.stupeň (učitelia 1.st.)

***
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web