obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
P R I P R A V O V A N É    A K T I V I T Y   2017/2018

 
JÚN

01.06. Oslava Dňa detí a Dňa rodiny na futbalovom ihrisku Tatranská ul.
03.06. - 05.06. Koncoročný výlet pre 8. a 9.ročník (Krettová, Bendíková, Mikolášiková)
05.06. Slávik Slovenska - krajské kolo (Kirňaková)
06.06. História po našom (Ilko)
06.06. Dopravné ihrisko 4.B (Gúcka, Reinvartová)
07.06. Dopravné ihrisko 3.B, 3.A (Gúcka, Bočkayová, Banášová)
08.06. Divadelné predstavenie pre 5.ročník (Mikolášiková, Zámečníková, Urbanová)
08.06. Dopravné ihrisko 4.A, 3.C (Gúcka, Vógelová, Dudík)
08.06. Folklórne vystúpenie pre 1.stupeň v SD (Kirňaková)
12.06. Koncoročný výlet 2.A, 2.C - jaskyňa Driny, Smolenický zámok (Straková, Betíková)
12.06. Koncoročný výlet 3.B (Bočkayová)
20.06. Detské dni sv. Huberta - pre vybraných žiakov 5. a 6.ročníka (Zámečníková, Hromeková)
21.06. Výlet 1.C a 2.B (Gúcka, Kirňaková)
22.06. Didaktické hry - 1.stupeň (Dudík, triedni učitelia)
22.06. Účelové cvičenie - 2.stupeň (Brňák, triedni učitelia)
25.06. Oceňovanie úspešných žiakov školy p. starostom J. Krúpom (Kaliariková)
26.06. Športový deň - 2.stupeň
27.06. Pojazdné dopravné ihrisko pre 1. a 2. ročník (Gúcka)
29.06. Slávnostné ukončenie školského roka


MÁJ


02.05. Finančná gramotnosť v 5.B (Zámečníková)
04.05. Komparo v 4.ročníku (Vógelová)
09.05. Slávik Slovenska - okresné kolo (Kirňaková)
10.05. Pikopretek (Cigániková)
11.05. Moja babika pre 1. a 2.ročník (Kirňaková)
13.05. Deň matiek v SD - program (Dolnáková)
14.05. - 18.05. Škola v prírode pre 3. a 4.ročník (Dudík)
16.05. Vybíjaná pre 1.stupeň (Straková)
20.50. - 22.05. Koncoročný výlet 6.ročník (Cigániková, Hromeková)
23.05. Divadelné predstavenie pre 9.ročník (Mikolášiková)
28.05. Divadlo Žihadlo pre ŠKD
29.05. Koncoročný výlet 7.A (Poliaková)
30.05. Eko H2O Tour - koncert (Hromeková)
30.05. Čitateľský maratón (Zámečníková)
31.05. Koncoročný výlet 5.B (Zámečníková)


APRÍL


03.04. Veľkonočné prázdniny
06.04. Bavme deti športom - 1.stupeň (Dudík)
09.04. Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov v MŠ o 16.00 (vedenie)
11.04. Návšteva predškolákov v 1.triedach s pani učiteľkami od 9.50 do 10.35
13.04. Deň narcisov (Liga proti rakovine, finančná zbierka) (Blažíčková)
13.04. - 26.04. Plávanie v 3.ročníku (Šebíková)
13.04. Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov od 9.45 do 11.00 (vedenie)
13.04. Zápis do 1.ročníka od 15.00 do 18.00
13.04. Noc s Andersenom pre 5. a 6.ročník od 17.00 do 9.00 (Mikolášiková, Zámečníková)
14.04. Zápis do 1.ročníka od 8.00 do 12.00
17.04. Olympiáda MAT pre 6. - 8.ročník - okresné kolo (Cigániková, Krettová)
19.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková) ZMENA TERMÍNU!!!
19.04. Športová súťaž - florbal (Dudík)
19.04. Prednáška Finančná gramotnosť pre 8. a 9.ročník
20.04. Prváci v Alkane - divadelné predstavenie (Šulovská, Miklovičová, Gúcka)
21.04. Jarná brigáda (vedenie)
23.04. - 04.05. Zber papiera
23.04. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
26.04. Pikopretek (Cigániková)
26.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková)
27.03. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
30.04. Výstava v Bibiane pre 5.B (Zámečníková)


MAREC
 

 
01.03. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2.stupeň  (Mikolášiková)
05. - 09.03. Jarné prázdniny 
13.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Dudík)
14.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Krettová)
19.03. Klokan  (Krettová)
19.03. Rodičovské združenie
20.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 1.kategória (Miklovičová)
21.03. Testovanie 9/2018 (Zámečníková)
21.03. Výchovný koncert pre 1.stupeň (Kirňaková)
22.03. Olympiáda DEJ - krajské kolo (Ilko)
22.03. Bavme deti športom pre 1.stupeň (Dudík)
23.03. Olympiáda CHE - okresné kolo (Bendíková)
26.03.
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2.kategória
27.03.
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 3.kategória
27.03. Prevencia v dopravnej výchove v 3.ročníku (Gúcka)
27.03. Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD (vychovávateľky)
28.03. Deň učiteľov
29.03. Veľkonočné prázdniny
 


FEBRUÁR
 

 
02.02. Polročné prázdniny 
07.02. Karneval pre 1.stupeň 
08.02. Olympiáda BIO - okresné kolo  (Bendíková)
13.02. Valentínska párty pre 2.stupeň (Mikolášiková + 9.ročník)
15.02. Olympiáda DEJ - okresné kolo (Ilko)

20.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo (Reinvartová)
21.02. Viem, čo zjem - 4.A, 4.B, 5.B, 6.B (Hromeková)
21.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1.stupeň (Miklovičová)
 

JANUÁR 

 
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny 
09.01. Olympiáda z biológie - kategória C, 8. a 9.ročník (Bendíková)
22.01. - 26.01. Lyžiarsky výcvik (Brňák) 
25.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - výpisy  

 
DECEMBER


01.12. Exkurzia do Serede - Múzeum Holokaustu, pre 8. a 9.r. (Ilko)
04.12. - 22.12. Adventné čítanie
06.12. Vianočná kvapka krvi pre 5. - 7.r. (Šebíková)
06.12. Mikuláš v škole
07.12. Divadielko Ludus pre 1. a 2.r. (Šulovská)
11.12. Šaliansky Maťko - recitačná súťaž (Reinvartová)
12.12. Dejepisná olympiáda (Ilko)
13.12. Vianočný koncert (Mikolášiková)
13.12. Pytagoriáda 3.- 5.roč. (Krettová, tr.uč.)
14.12. Pytagoriáda 6.- 8.roč. (Krettová)
15.12. Exkurzia do Mochoviec pre 8. a 9.r. (Cigániková, Krettová)
18.12. Rodičovské združenie o 17.00
19.12. Tvorivé dielne vianočné v ŠKD
 
18.12. - 22.12. Návšteva vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave (triedni učitelia)
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny


NOVEMBER
 

 
04.11. Jesenná brigáda 
06.11. - 10.11. celoslovenská súťaž i-Bobor pre 2. - 9.ročník (Straková)
10.11. Slávnostná Akadémia k 55.výročiu školy 
13.11. - 16.11. Školské kolo olympiády z ANJ kategória 1A, 1B (Poliaková)
14.11. Šarkaniáda pre 1.ročník + MŠ 
15.11. Školské kolo olympiády z NEJ kategória 1C (Zámečníková)
16.11. Komparo pre 8. a 9.ročník (Krettová) 
22.11. Testovanie 5 (Zámečníková)
24.11. História na kolesách pre 5.-7.ročník (Ilko)

30.11. Všetkovedko (Vógelová) 

 
OKTÓBER 

 
02.10. - 06.10. Jazykový týždeň pre 3.roč. a 6.roč. 
09.10. - 13.10. Jazykový týždeň pre 7.roč., 8.roč., 9.roč. 
16.10. - 20.10. Jazykový týždeň pre 4.roč.
23.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre 5.roč. 
16.10. - 27.10. Zber starého papiera (Hromeková)
16.10. - 20.10. Týždeň zdravej výživy  (tr.uč.)
25.10. Strašitekvice - tvorivé dielne pre ŠKD 
25.10. Školské kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny 

 
SEPTEMBER

04.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2017/2018
 
08.09. Fotografovanie žiakov prvého ročníka
11.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie 
13.09. Exkurzia do Markízy - 4.ročník (Vógelová, Reinvartová)
14.09. Vedecký veľtrh - 6.roč. (Cigániková, Hromeková)
18.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (vedúci krúžku)

21.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
21.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia

22.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)

28.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia)
28.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia)
 
29.09. Exkurzia do Markízy - 2.B a 1.C (Kirňaková, Gúcka)

***
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web