obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
P R I P R A V O V A N É    A K T I V I T Y   2017/2018

 

FEBRUÁR 

 
02.02. Polročné prázdniny 
07.02. Karneval pre 1.stupeň 
08.02. Olympiáda BIO - okresné kolo 
13.02. Valentínska párty pre 2.stupeň 
15.02. Olympiáda DEJ - okresné kolo 
20.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo
21.02. Viem, čo zjem - 4.A, 4.B, 5.B, 6.B
21.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
 

JANUÁR 

 
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny 
09.01. Olympiáda z biológie - kategória C, 8. a 9.ročník (Bendíková)
22.01. - 26.01. Lyžiarsky výcvik (Brňák) 
25.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - výpisy  

 
DECEMBER


01.12. Exkurzia do Serede - Múzeum Holokaustu, pre 8. a 9.r. (Ilko)
04.12. - 22.12. Adventné čítanie
06.12. Vianočná kvapka krvi pre 5. - 7.r. (Šebíková)
06.12. Mikuláš v škole
07.12. Divadielko Ludus pre 1. a 2.r. (Šulovská)
11.12. Šaliansky Maťko - recitačná súťaž (Reinvartová)
12.12. Dejepisná olympiáda (Ilko)
13.12. Vianočný koncert (Mikolášiková)
13.12. Pytagoriáda 3.- 5.roč. (Krettová, tr.uč.)
14.12. Pytagoriáda 6.- 8.roč. (Krettová)
15.12. Exkurzia do Mochoviec pre 8. a 9.r. (Cigániková, Krettová)
18.12. Rodičovské združenie o 17.00
19.12. Tvorivé dielne vianočné v ŠKD
 
18.12. - 22.12. Návšteva vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave (triedni učitelia)
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny


NOVEMBER
 

 
04.11. Jesenná brigáda 
06.11. - 10.11. celoslovenská súťaž i-Bobor pre 2. - 9.ročník (Straková)
10.11. Slávnostná Akadémia k 55.výročiu školy 
13.11. - 16.11. Školské kolo olympiády z ANJ kategória 1A, 1B (Poliaková)
14.11. Šarkaniáda pre 1.ročník + MŠ 
15.11. Školské kolo olympiády z NEJ kategória 1C (Zámečníková)
16.11. Komparo pre 8. a 9.ročník (Krettová) 
22.11. Testovanie 5 (Zámečníková)
24.11. História na kolesách pre 5.-7.ročník (Ilko)

30.11. Všetkovedko (Vógelová) 

 
OKTÓBER 

 
02.10. - 06.10. Jazykový týždeň pre 3.roč. a 6.roč. 
09.10. - 13.10. Jazykový týždeň pre 7.roč., 8.roč., 9.roč. 
16.10. - 20.10. Jazykový týždeň pre 4.roč.
23.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre 5.roč. 
16.10. - 27.10. Zber starého papiera (Hromeková)
16.10. - 20.10. Týždeň zdravej výživy  (tr.uč.)
25.10. Strašitekvice - tvorivé dielne pre ŠKD 
25.10. Školské kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny 

 
SEPTEMBER

04.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2017/2018
 
08.09. Fotografovanie žiakov prvého ročníka
11.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie 
13.09. Exkurzia do Markízy - 4.ročník (Vógelová, Reinvartová)
14.09. Vedecký veľtrh - 6.roč. (Cigániková, Hromeková)
18.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (vedúci krúžku)

21.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
21.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia

22.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)

28.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia)
28.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia)
 
29.09. Exkurzia do Markízy - 2.B a 1.C (Kirňaková, Gúcka)

***
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web