obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Šk.r. 2017/2018
    Organizačná štruktúra ZŠ
   Rozvrh hodín
    Rodičovské združenia
    Pripravované aktivity
   Olympiády
    Školská knižnica
    Školský parlament
    Prázdniny
    Zvonenie
    + Krúžky
P R I P R A V O V A N É    A K T I V I T Y   2017/2018NOVEMBER 

 
04.11. Jesenná brigáda 
06.11. - 10.11. celoslovenská súťaž i-Bobor pre 2. - 9.ročník (Straková)
10.11. Slávnostná Akadémia k 55.výročiu školy 
13.11. - 16.11. Školské kolo olympiády z ANJ kategória 1A, 1B (Poliaková)
14.11. Šarkaniáda pre 1.ročník + MŠ 
15.11. Školské kolo olympiády z NEJ kategória 1C (Zámečníková)
16.11. Komparo pre 8. a 9.ročník (Krettová) 
22.11. Testovanie 5 (Zámečníková)
24.11. História na kolesách pre 5.-7.ročník (Ilko)

30.11. Všetkovedko (Vógelová) 

 
OKTÓBER 

 
02.10. - 06.10. Jazykový týždeň pre 3.roč. a 6.roč. 
09.10. - 13.10. Jazykový týždeň pre 7.roč., 8.roč., 9.roč. 
16.10. - 20.10. Jazykový týždeň pre 4.roč.
23.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre 5.roč. 
16.10. - 27.10. Zber starého papiera (Hromeková)
16.10. - 20.10. Týždeň zdravej výživy  (tr.uč.)
25.10. Strašitekvice - tvorivé dielne pre ŠKD 
25.10. Školské kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny 

 
SEPTEMBER

04.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2017/2018
 
08.09. Fotografovanie žiakov prvého ročníka
11.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie 
13.09. Exkurzia do Markízy - 4.ročník (Vógelová, Reinvartová)
14.09. Vedecký veľtrh - 6.roč. (Cigániková, Hromeková)
18.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (vedúci krúžku)

21.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
21.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia

22.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)

28.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia)
28.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia)
 
29.09. Exkurzia do Markízy - 2.B a 1.C (Kirňaková, Gúcka)

***
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web