obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif stranky/zshargasova/obrazy/logo2.gif

Základná škola s materskou školou
Hargašova 5, Bratislava - Záhorská Bystrica
obrazy/spacer.gif
  |  Hlavná stránka  |  Základná škola  |  Šk.r. 2017/2018  |  Materská škola  |  Školský klub detí  |  Školská jedáleň  |  Poradenské služby  |  Internetová žiacka knižka  |  Partneri školy  |  Rada školy  |  Verejné obstarávanie  |  Zverejňovanie  |  Fotoarchív  |  Mapa servera  |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
  - Základná škola
    História školy
    Dokumenty
    Pomôcky pre vyššie ročníky
    Úspešní žiaci
    Školský časopis
    Zápis do 1. ročníka ZŠ
    Testovanie 5
    Testovanie 9
Školský časopis ZŠ Hargašova 5, Bratislava
"P O D    L A V I C O U"Redakčná rada: žiaci základnej školy pod vedením Mgr. Moniky Zámečníkovej
Kontakty: /+421 2 6595 6115/ zshargasova@zahorskabystrica.sk / www.zshargaba.edu.sk
 
 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6/2 0 1 7Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 5/2 0 1 6
 

"Pod lavicou č. 2 - 2015/2016" - farebná tlač s finančnou podporou Hlavného mesta SR Bratislava
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 4/2 0 1 5


Pod lavicou č.1 - 2014/2015

Pod lavicou č.2 - 2014/2015


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 3/2 0 1 4 
 
 
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 2/2 0 1 3 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web